Rozdíly mezi ženským a mužským mozkem

Ženský vs mužský mozek

Slyšeli jste to všechno předtím, bitva mezi pohlavími, seznamovací hra, kroniky, které říká, říká, že všechny tyto věci souvisejí s rozdíly mezi muži a ženami. Ve společnosti, kde se genderová rovnost často testuje na pracovišti, ve vztazích a dynamice manželství, se někdo obtěžoval přemýšlet o tom, co odlišuje muže od žen? Odpověď se samozřejmě týká nejen psychologického profilu, ale něčeho hlubšího - biologického složení samotného mozku. Víme jen málo, že naše každá akce vůči opačnému pohlaví je motivována nejen našimi zkušenostmi a osobními přesvědčeními, ale také něčím, co je do našich mozků pevně zapojeno v závislosti na tom, zda jsme muž nebo žena. Abychom lépe porozuměli sobě i opačnému sexu, musíme se ponořit do vnitřních mechanismů mozku mužů a žen. Některé rozdíly výrazně ovlivňují naše chování, zatímco jiné ne.

Za prvé, muži mají větší mozek než ženy. Neměli byste to brát jako znamení, že muži jsou z hlediska myšlenkových procesů lepší než ženy; zvýšená mozková hmotnost samců je však navržena tak, aby pojala další tělesnou hmotu. Větší mozek dokáže lépe ovládat svalové skupiny, které jsou u mužů rozsáhlejší než u žen.

Za druhé, každé pohlaví má tendenci se specializovat na určitou mozkovou hemisféru. Většina mužů má dominantní hemisféry levého mozku, zatímco ženy mají tendenci mít vyvážené hemisféry levého a pravého mozku. Výsledkem je, že ženy mají lepší výsledky v komunikaci a mají lepší intuici než muži. Dominance levé mozkové hemisféry u mužů je činí méně zběhlými v sociálních věcech. Už jste někdy slyšeli o EQ? Kdysi dávno byl IQ nebo kvocient inteligence považován za nejlepší měřítko inteligence člověka, dokud k němu nedošlo EQ nebo emoční kvocient. EQ určuje schopnost člověka zvládat emocionální záležitosti, jako jsou vztahy. Samice mají sklon lépe skóre na EQ a pohotově vyjadřovat své emocionální problémy, zatímco muži mají potíže se snímáním neverbálních emocionálních podnětů. Prudký rozdíl mezi EQ vede k drobným bojům a hlavním argumentům mezi pohlavími. Rovněž vyvážené používání obou hemisfér mozku způsobuje, že ženy jsou zběhlé při studiu jazyků, zatímco pro muže je obtížné, protože upřednostňují levou hemisféru.

Zatřetí, muži mají v matematice vyšší skóre než ženy. Jsou lepší ve všech matematických oborech, zejména v geometrii. Důvod je v tom, že muži mají větší, dolní parietální lalok, oblast mozku, která se zabývá numerickými úlohami..
Další faktor, který přispívá k vyššímu EQ žen, souvisí s čtvrtým rozdílem - hlubokým limbickým systémem. Ženy mají ve srovnání s muži rozsáhlejší hluboký limbický systém, což z nich dělá lepší emoční výraz. Jedná se však o dvojsečný meč, protože to také činí ženy náchylné k depresi.

Už jste někdy slyšeli přísloví, že „muži budou vždy většími navigátory než ženy“? Je to pravda a je podporována významnou mozkovou skutečností. Parietální oblast je v ženském mozku hustší, a proto je pro ženy výzvou vyniknout v prostorovém uvažování. V důsledku toho mají muži větší hloubku vnímání a dovednosti v oblasti zvyšování povědomí o vozovce. To může být také důvod, proč muži lépe hrají počítačové hry, což vyžaduje hodně vizuálního a prostorového poznání.

Souhrn:

Muži mají větší mozek než ženy. Je to kvůli jejich větší tělesné hmotnosti.

Muži upřednostňují levou hemisféru, zatímco ženy využívají obě hemisféry. Díky tomu jsou ženy lepší v komunikaci, učení se jazykům a EQ.

Samci mají větší, nižší parietální lalok než ženy, což odpovídá za jejich vynikající matematické dovednosti.

Ženy mají rozsáhlejší hluboký limbický systém než muži, což jim velmi pomáhá v emočním vyjádření, ale také je činí náchylnými k depresi.

Samice jsou zatíženy hustějšími parietálními oblastmi, díky nimž jsou z hlediska prostorového a vizuálního poznání nižší než muži..