Rozdíly mezi gamete a genotypem

Gamete vs genotyp

Každý jednotlivec se skládá z chromozomů, které pomáhají určit začátečníkům jejich pohlaví. Ve skutečnosti, v těchto dnech, pokud by páry chtěly mít dítě, se snaží zkontrolovat OB a zvážit geny každého z rodičů. Existuje větší šance, že možné těhotenství by vyprodukovalo samce nebo samičku na základě nějaké genetické studie. Toto je téma tohoto článku, co je gameta a genotyp a jak se oba liší od ostatních.

Abychom správně uvedli rozdíly mezi gametou a genotypem, bylo by lepší začít se správnou definicí, kterou by laik snadno pochopil. Co znamená každý termín? Stručný přehled o tom, co každý termín představuje, by usnadnil pochopení, protože oba pojmy vypadají jako „technický žargon“, když je slyší. V podstatě, gameta a genotyp označují mluvení o reprodukci. Tyto pojmy jsou vzájemně propojeny mnoha způsoby, protože oba pojmy se zabývají také genetikou nebo dědičností.

Co je to Gamete?

Gamete je sexuální buňka. Je to reprodukční buňka, která se během sexuálního páření spojí. Mužská buňka, která se nazývá sperma, by se spojila s ženskou buňkou, která se nazývá vajíčko nebo vajíčka. Děje se to během sexuální produkce, která by se stala zygotou, sjednocením mužského a ženského gametu.

Gamete je produkována buněčným dělením a tento proces se nazývá meióza. Během meiózy je gameta považována za haploid. Haploid znamená mít pouze jednu sadu chromozomů. Po sexuální produkci, když se mužská gameta a ženská gameta stanou zygoty, haploid se nyní stane diploidem. Diploid znamená, že má dvě sady chromozomů.

Co je to genotyp?

Genotyp je genetické složení buňky. Je to v podstatě vaše úplná dědičná genetická identita. Je jedinečný pro každého jednotlivce, i když jde o identická dvojčata. Genotyp je opět více na genetickém složení organismu, přičemž fenotyp je fyzická exprese genů. Chromozomy jsou vyjádřeny dvojicí písmen, které se nazývají alely. Alely páry jsou:
- RR = dominantní vlastnost
Rr = ko-dominantní vlastnost
rr = recesivní vlastnost

Jedná se pouze o ukázkové proměnné, takže se nemusíte zaměňovat. Různá písmena popisují různé vlastnosti. Tato část představuje, jak páry a proměnné vypadají, takže byste měli představu, co představují, kdybyste si v budoucnu něco podobného přečetli.

Stručně řečeno, když použijete termín gamete, odkazuje se na nově vytvořený organismus ze spojení mužské spermie a samičích vajíček. Termín genotyp na druhé straně odkazuje na specifické „genetické“ charakteristiky a dědičnou genetickou identitu, kterou by nově vytvořený „život“ měl.

Genotyp odkazuje na genetické složení, složení nebo strukturu specifického organismu.
Gamete odkazuje na buňku. Může to být mužská buňka. Může to být ženská buňka. Samotný termín „gameta“ tedy může být buď vajíčko, což je ženská gameta. Termín „gameta“ může být také spermie, což je samčí gameta. Jakmile se obě gamety spojí, vytvoří nový organismus.
Termín „gamete“ představil Gregor Mendel, rakouský biolog.
Každá gameta nese polovinu genotypu, protože každá gameta (ať už se jedná o samčí gametu nebo samičí gametu) je haploid, jediná sada chromozomů.
Po spojení mužské gamety a ženské gamety se vytvořený organismus nyní nazývá „diploidem“, který má dvě sady chromozomů.