Příjmy vs. příjmy

Pro podnikání, příjem Výraz "čistý zisk" označuje čistý zisk, tj. co zbývá po odečtení nákladů a daní výnos. Příjmy představují celkovou částku peněz, které podnik od svých zákazníků obdrží za své produkty a služby. Pro jednotlivce se však „příjem“ obecně vztahuje na celkovou mzdu, platy, tipy, nájemné, úrok nebo PříjemPříjmyDefinice Čistý zisk nebo peníze, které zůstanou po výdajích, se odečtou od výnosů. Výnosy z prodeje produktů a služeb zákazníkům, jakož i dalších činností, jako je investice. O finančním výkazu Sečteno a podtrženo Horní linie Výnosy a výnosy z účetní závěrky společnosti Apple Inc.

Příklad

Zvažte výrobu košile. V roce 2011 společnost prodá 1 milion košer maloobchodníkům, kteří jim zaplatí 10 $ za košili. Takže celkový výnos z podnikání je 10 milionů dolarů. V průběhu podnikání vznikají společnosti různé výdaje. např. suroviny pro košile (látky, knoflíky atd.), nákup a údržba strojů, osobní náklady a další kapitálové a provozní náklady. Řekněme, že celkové náklady v roce 2011 na toto podnikání byly 8 milionů dolarů. Příjem nebo čistý zisk této společnosti v roce 2011 tedy činí 2 miliony dolarů. Zisková marže je 20%.

Horní a dolní řádek ve finančním výkazu

Ve finančním výkazu společnosti (nebo výkazu zisku a ztráty nebo výkazu zisku a ztráty) se první řádek také nazývá horní linie -- je příjem. Někdy je tento příjem rozdělen podle podnikatelské činnosti, aby investorům poskytoval větší průhlednost v tom, kde jsou výnosy odvozeny. V následující části jsou uvedeny náklady na prodané zboží a další náklady, jako jsou prodejní, správní a správní náklady, odpisy, zaplacené úroky a daně. Po odečtení všech těchto výdajů od příjmů, poslední řádek výkazu - spodní řádek -- je čistý příjem (nebo jednoduše „příjem“) podniku.