Marketing vs. prodej

Marketing a odbyt jsou zaměřeny na zvýšení příjmů. Jsou tak úzce propojeni, že si lidé často neuvědomují rozdíl mezi nimi. V malých organizacích skutečně tito lidé obvykle vykonávají jak prodejní, tak marketingové úkoly. Přesto se marketing liší od prodeje a s rostoucí organizací se role a odpovědnosti stávají specializovanějšími.

MarketingOdbytDefinice Marketing je systematické plánování, implementace a kontrola obchodních aktivit, které spojují kupující a prodávající. Prodej transakce mezi dvěma stranami, kde kupující obdrží zboží (hmotné nebo nehmotné), služby a / nebo aktiva výměnou za peníze. Přístup Širší nabídka aktivit pro prodej produktů / služeb, vztahů se zákazníky atd .; určit budoucí potřeby a zavést strategii pro uspokojení těchto potřeb pro dlouhodobý vztah. Zajistěte, aby poptávka zákazníků odpovídala produktům, které společnost v současné době nabízí. Soustředit se Celkový obraz propagace, distribuce, ceny produktů / služeb; plnit přání a potřeby zákazníků prostřednictvím produktů a / nebo služeb, které může společnost nabídnout. Splňte cíle objemů prodeje Proces Analýza trhu, distribučních kanálů, konkurenčních produktů a služeb; Cenové strategie; Sledování prodeje a analýza podílu na trhu; Rozpočet Obvykle jeden na druhého Rozsah Průzkum trhu; Reklamní; Odbyt; Vztahy s veřejností; Zákaznický servis a spokojenost . Jakmile byl produkt vytvořen pro potřeby zákazníka, přesvědčte zákazníka, aby produkt zakoupil, aby splnil její potřeby Horizont Dlouhodobější Krátkodobý Strategie Sem Tlačit Přednost Marketing ukazuje, jak oslovit zákazníky a vybudovat dlouhodobý vztah Prodej je konečným výsledkem marketingu. Identita Marketing se zaměřuje na budování identity značky, aby se snadno spojila s naplněním potřeby. Prodej je strategie uspokojování potřeb oportunistickou, individuální metodou řízenou lidskou interakcí. Neexistuje žádný předpoklad identity značky, dlouhověkosti nebo kontinuity. Je to prostě schopnost uspokojit potřebu ve správný čas.

Prodej vs. marketingové aktivity

Typický cílem marketingu je vyvolat zájem v produktu a vytvářet potenciální zákazníky nebo potenciální zákazníky. Marketingové aktivity zahrnují:

  • spotřebitelský výzkum identifikovat potřeby zákazníků
  • vývoj produktů - navrhování inovativních produktů pro uspokojení stávajících nebo latentních potřeb
  • reklamní produkty ke zvýšení povědomí a budování značky.
  • ceny produkty a služby pro maximalizaci dlouhodobých výnosů.

Na druhou stranu, prodejní aktivity jsou zaměřeny na převod potenciálních zákazníků na skutečné platící zákazníky. Prodej zahrnuje přímou interakci s vyhlídkami, které je přimějí k nákupu produktu.

Marketing se proto spíše zaměřuje na obecnou populaci (nebo v každém případě na velkou skupinu lidí), zatímco prodej má tendenci se zaměřovat na jednotlivce nebo malou skupinu perspektiv.

Rady pro startupy

Psaní pro Wall Street Journal, Jessica Livingston, partner v akcelerátoru spouštění Y Combinator, doporučil startupům zaměřit se na prodej. Konkrétně nábor prvních uživatelů jejich produktů a přimět je, aby se stali platícími zákazníky:

V Y Combinator doporučujeme většině startupů začít tím, že hledáme nějakou základní skupinu začínajících osvojitelů a poté spolupracujeme s jednotlivými uživateli, abychom je přesvědčili, aby se zaregistrovali.
Z vlastní zkušenosti mám podezření, že zakladatelé, kteří chtějí zůstat v popření nedostatečnosti svého produktu a / nebo obtížnosti zahájení spouštění podvědomě, upřednostňují široký a mělký „marketingový“ přístup právě proto, že nemohou čelit práci a nepříjemným pravdám zjistí, jestli mluví s uživateli.
Naše doporučení v Y Combinator je vždy udělat opravdu dobrý produkt a jít ven a získat uživatele ručně. Obě práce ruku v ruce: je třeba mluvit individuálně s časnými osvojiteli, abyste vytvořili opravdu dobrý produkt. Zaměření na úzký a hluboký konec prodejního / marketingového kontinua tedy není jen nejúčinnějším způsobem, jak získat uživatele. Pokud tak neučiníte, váš start zemře.