Rozdíl mezi společností a partnerství

Společnost, která chce do svých akcií zapojit další investory, musí být začleněna a vlastněna více než jedním jednotlivcem se stejným společným cílem. V případě partnerství spočívá hlavní rozdíl v závazcích společnosti. Znamená to, že jak zisky, tak závazky se dělí podle procenta vlastnictví dohodnutého mezi partnery.

Ochranu odpovědnosti každého partnera určuje míra investic. Stejně jako samostatné vlastnictví nenabízí ochranu s omezenou odpovědností, ani partnerství.

Je třeba poznamenat, že existují dva typy partnerství, z nichž jedno je partnerství s ručením omezeným a druhé všeobecné partnerství.

Jednání s obecným partnerstvím vyžaduje omezené investiční šance a žádnou ochranu odpovědnosti. Jednou z výhod pro obecné partnerství je snadnost, v níž může být zahájeno, a zjednodušené daňové evidence a podávání zpráv. Daně se vztahují na každého jednotlivého partnera na vlastní úrovni. Musí existovat podnikatelský plán, kde je dohodnuto procento vlastnictví a kdo bude zastávat jaké pozice. Ve většině případů je moudré mít návrh právníka společnosti (dohoda o partnerství).

Pokud jde o korporace, daňový systém je mnohem složitější. To je jen jeden z hlavních rozdílů, pokud jde o všeobecné partnerství. U společnosti C-Corporation platí společnost daně odděleně od akcionářů. S-Corporation je jednoduše C-Corporation, která získala status S Corporation po vyplnění formuláře IRS 2553. Mění způsob zdanění korporace a jejích akcionářů. V tomto případě mohou akcionáři platit daně, jako by byli členy partnerství na rozdíl od standardní korporace, která je na jejím základě zdaněna..

Rozhodnutí o partnerství nebo korporaci závisí na tom, jaké jsou vaše očekávání podnikání. Pokud se chcete podílet na akcionáři, budete muset jít s korporací. Pokud nechcete žádnou ochranu odpovědnosti, ale upřednostňujete snadné zahájení podnikání s jednoduchým zapojením do daní, partnerství by bylo lepší volbou.

Obrázek Kredit: FreeFoto.com