Rozdíly mezi molekulárním a strukturním vzorcem

 Molekulární vs. strukturní vzorec

Možná jste během své hodiny chemie měli bolesti hlavy s molekulárními a strukturními vzorci. I já jsem narazil na stejný problém. Pro začátečníky jsou molekulární a strukturní vzorce poněkud obtížné pochopit, zejména pokud se o ně úplně nezajímáte. V tomto článku se rychle obnovte. Čtěte dále a zjistěte, jaké jsou molekulární a strukturní vzorce a jaké jsou jejich vzájemné rozdíly.

Molekulární a strukturní vzorce se zabývají atomy a molekulami. Všichni víme, že molekuly vznikají, když se atomy kombinují dohromady. Atomy se kombinují prostřednictvím iontových nebo kovalentních vazeb. Ačkoli se atomy kombinují, neznamená to, že molekuly jsou vytvořeny ze stejného druhu atomů. K vyjádření toho, z čeho konkrétní molekula sestává, používáme molekulární vzorce a strukturní vzorce.

Molekulární vzorec je jedním z nejjednodušších způsobů, jak vyjádřit psaní složitých molekul. S molekulárním vzorcem může určit skutečný počet atomů každého prvku v molekule. V konkrétním prvku obsahuje jeden nebo více písmenových symbolů, které jsou velmi užitečné při určování tohoto konkrétního prvku. Při psaní molekulárního vzorce musíte psát symboly pro všechny prvky obsažené v molekule. A napravo od každého prvku uvedete, kolik atomů každého prvku je přítomno.

Například máme molekulu glukózy. Jeho molekulární vzorec je C6H12O6. Tento molekulární vzorec znamená, že glukóza má 6 atomů uhlíku, 12 atomů vodíku a 6 atomů kyslíku. „C“ je symbol pro „uhlík“. „H“ je symbol pro „vodík“. „O“ je symbol pro „kyslík“. Jaký je tedy molekulární vzorec pro molekulu vody? Molekula vody má 2 atomy vodíku a má 1 atom kyslíku. To by bylo H2O. Pokud existuje pouze jeden atom konkrétního prvku, není třeba do molekulárního vzorce zapisovat číslo „1“.

Konstrukce molekulárního vzorce se zdá docela snadná. Dokud znáte symbol pro každý prvek a kolik atomů je v určité molekule, nikdy se nedopustíte. Přestože již známe počet atomů každého prvku v určité molekule, molekulární vzorec nestačí k definování uspořádání atomů v molekule. Nevíme, zda jsou atomy navzájem spojeny. S tím nám pomáhají strukturální vzorce.

Jak jeho název napovídá, strukturální vzorec ukazuje strukturu toho, jak jsou atomy a molekuly vytvářeny. Vizualizovat obraz molekuly je jako jednoduchý náčrt. Strukturální vzorec také označuje, kde a jak je každý atom umístěn. K vytvoření strukturního vzorce musíte také znát symbol pro každý prvek. Atomy v každém prvku jsou reprezentovány jejich symboly. Symboly jsou pak spojeny čarami. Tyto čáry jsou vazbami každého atomu. Někdy jsou v každém prvku molekuly se stejným počtem atomů. Strukturální vzorec je nejlepším způsobem, jak je od sebe určit.

Souhrn:

  1. Molekulární a strukturní vzorce se zabývají atomy a molekulami.

  2. K vyjádření toho, z čeho konkrétní molekula sestává, používáme molekulární vzorce a strukturní vzorce.

  3. Pomocí molekulárního vzorce může specifikovat skutečný počet atomů každého prvku v molekule.

  4. Při psaní molekulárního vzorce musíte psát symboly pro všechny prvky obsažené v molekule.

  5. Strukturální vzorec ukazuje strukturu toho, jak jsou atomy a molekuly vytvářeny. Vizualizovat obraz molekuly je jako jednoduchý náčrt.