Rozdíl mezi skutečným severem a magnetickým severem

Pravý sever vs magnetický sever
 

Protože mapy jsou nezbytnou součástí navigace, je nezbytné věnovat pozornost rozdílu mezi skutečným severem a magnetickým severem. Pravý sever a magnetický sever jsou dva termíny, které se používají při vytváření nebo ilustraci nových map. Skutečný sever a magnetický sever jsou při vytváření mapy velmi důležité, protože určí vzdálenost a vzdálenost konkrétního místa. Existují však rozdíly, které si musíme být vědomi, pokud jde o používání skutečného severu a magnetického severu v reálném životě. Účelem tohoto článku je pomoci vám pochopit tento rozdíl mezi skutečným severem a magnetickým severem.

Co je True North?

Skutečný sever odkazuje na směr zemské roviny k zeměpisnému umístění, které je známé jako severní pól. Protože masy půdy se nepohybují volně, skutečný sever je považován za konstantní. Při tvorbě mapy je velmi důležitý skutečný sever, protože bez něj by nebylo místo původu, ze kterého by bylo možné kreslit místa. Skutečný sever je na mapě reprezentován zeměpisnou šířkou a podélnými čarami. Severní nebeský pól označuje směr astronomického pravého severu na obloze. Na mapách zveřejněných Geologickým průzkumem Spojených států je skutečný sever označen čarou, která končí v pěticípé hvězdě.

Co je magnetický sever?

Magnetický sever lze definovat jako směr, kterým bude severní konec kompasové jehly nebo jiného volně zavěšeného magnetu ukazovat v reakci na magnetické pole Země. Pokud je skutečný sever stabilní nebo konstantní, magnetický sever je flexibilní a pohybuje se dále nebo blíže ke skutečnému severu. Magnetický sever se posune, protože je označován jako magnetický pól Země a není přesnou základnou země. Magnetický sever je nestabilní a v minulosti byla zaznamenána data, když se magnetický sever přiblížil ke skutečnému severu s přibližně 500-600 mil daleko.

Jaký je rozdíl mezi skutečným severem a magnetickým severem??

Skutečný sever i magnetický sever jsou důležité při poskytování přesných pokynů cestujícím a cestujícím. Tyto mapy jsou aktualizovány každých pět let, aby vyhovovaly změnám magnetického severu. Rozdíl mezi skutečným severem a magnetickým severem je měřitelný a nazývá se deklinace.

Skutečný sever je založen na pevnině, zatímco magnetický sever není. Skutečný sever je stabilní a konstantní, zatímco magnetický sever je flexibilní. Magnetický sever se neustále pohybuje podél nebo v určitém dosahu skutečného severu. Hvězdy na obloze mohou určit skutečný sever, zejména severní hvězdu. Magnetický sever nemůže být určen žádnými souhvězdími a lze jej určit pouze nasměrováním jehly kompasu na sever.

Souhrn:

Skutečný sever Vs magnetický sever

• Skutečný sever je založen na pevnině nebo ukazuje na konkrétní geografickou polohu, zatímco magnetický sever je flexibilní, v pohybu a není konstantní.

• Poloha severního severu může být určena Severní hvězdou, zatímco magnetický sever nelze tímto způsobem určit. Určuje se pouze nasměrováním jehly kompasu.

Fotografie od: Calsidyrose (CC BY 2.0), Eric Fischer (CC BY 2.0)

Další čtení:

  1. Rozdíl mezi mřížkou a severem