Rozdíly mezi Skewness a Kurtosis

Skewness, v zásadě znamená mimo střed, stejně jako ve statistikách, to znamená nedostatek symetrie. S pomocí skewness je možné určit tvar distribuce dat. Kurtosis, na druhé straně odkazuje na špičatost píku v distribuční křivce. Hlavní rozdíl mezi skewness a kurtosis je v tom, že bývalé hovoří o stupni symetrie, zatímco druhé hovoří o stupni vrcholnosti, v distribuci frekvence.

Data mohou být distribuována mnoha způsoby, například rozložena více vlevo nebo vpravo nebo rovnoměrně. Když jsou data rozptýlena rovnoměrně v centrálním bodě, nazývala se jako normální distribuce. Je to dokonale symetrická, zvonovitá křivka, tj. Obě strany jsou si rovny, a proto není zkosená. Zde všechny tři střední, střední a režim leží v jednom bodě.

Skewness a Kurtosis jsou dvě důležité charakteristiky distribuce, které jsou studovány v popisné statistice. Abychom dále porozuměli pochopení těchto dvou konceptů, podívejme se na níže uvedený článek.

Obsah: Kurtosis Skewness Vs

 1. Srovnávací tabulka
 2. Definice
 3. Klíčové rozdíly
 4. Závěr

Srovnávací tabulka

Základ pro srovnáníSkewnessKurtosis
VýznamSkewness zmiňuje tendenci distribuce, která určuje její symetrii průměru.Kurtóza znamená míru příslušné ostrosti křivky ve frekvenčním rozdělení.
Měření proStupeň naklonění v rozdělení. Stupeň ocasu v rozdělení.
Co je to?Je to indikátor nedostatečné ekvivalence ve frekvenčním rozdělení. Je to míra dat, která je buď špičková nebo plochá ve vztahu k normálnímu rozdělení.
PředstavujePočet a směr zkosení.Jak vysoký a ostrý je centrální vrchol?

Definice Skewness

Výraz „skewness“ se používá k označení absence symetrie od průměru souboru dat. Je charakteristické, že odchylka od střední hodnoty je větší na jedné straně než na druhé, tj. Atribut distribuce, která má jeden ocas těžší než druhý. Skewness se používá k označení tvaru distribuce dat.

V šikmém rozdělení je křivka rozšířena na levou nebo pravou stranu. Takže, když je spiknutí rozšířeno směrem na pravou stranu více, znamená to pozitivní skewness, přičemž režim < median < mean. On the other hand, when the plot is stretched more towards the left direction, then it is called as negative skewness and so, mean < median < mode.

Definice kurtózy

Ve statistice je kurtóza definována jako parametr relativní ostrosti píku křivky rozdělení pravděpodobnosti. Zjišťuje způsob, jakým jsou pozorování seskupena kolem středu distribuce. Používá se k označení rovinnosti nebo špičkové křivky kmitočtového rozložení a měření ocasu nebo odlehlých hodnot rozložení.

Pozitivní kurtóza představuje, že distribuce je vyšší než normální distribuce, zatímco negativní kurtóza ukazuje, že distribuce je menší než normální distribuce. Existují tři typy rozdělení:

 • Leptokurtic: Ostře vyvýšený s tlustými ocasy a méně variabilní.
 • Mesokurtic: Středně špičkový
 • Platykurtic: Nejplošší vrchol a vysoce rozptýlený.

Klíčové rozdíly mezi nemotorností a kurtózou

Body, které vám byly představeny, vysvětlují základní rozdíly mezi skewness a kurtosis:

 1. Charakteristiky rozdělení frekvence, které zjišťují jeho symetrii o průměru, se nazývají skewness. Na druhé straně, Kurtosis znamená relativní špičatost standardní zvonové křivky, definovaná distribucí frekvence.
 2. Skewness je míra stupně lopsidedness v distribuci frekvence. Naopak kurtóza je míra stupně ocasu v distribuci frekvence.
 3. Skewness je indikátorem nedostatečné symetrie, tj. Jak levá, tak pravá strana křivky jsou vůči centrálnímu bodu nerovnoměrné. Naproti tomu je kurtóza měřítkem dat, která je buď vrcholná nebo plochá, s ohledem na rozdělení pravděpodobnosti.
 4. Skewness ukazuje, kolik a jakým směrem se hodnoty liší od střední hodnoty? Naproti tomu kurtóza vysvětluje, jak vysoký a ostrý je centrální vrchol?

Závěr

Pro normální rozdělení je hodnota statistik skewness a kurtosis nulová. Těžištěm distribuce je to, že ve skewness je graf rozdělení pravděpodobnosti roztažen na obě strany. Na druhé straně kurtóza určuje způsob; hodnoty jsou seskupeny kolem centrálního bodu na frekvenčním rozdělení.