Milion vs. miliarda

A milión je 106, nebo 1 000 000. A miliarda je 1 000 milionů nebo 1 000 000 000 (109). Toto je běžné použití v anglicky mluvících zemích a nazývá se krátké měřítko. Země v kontinentální Evropě a Latinské Americe používají MiliardaMiliónSíla 10 10 až 9. síla (10 ^ 9) 10 až 6. síla (10 ^ 6) Číslo 1 000 000 000 1 000 000

Velikost rozdílu

Velikost rozdílu mezi miliardou a milionem může být ilustrována na tomto příkladu časové stupnice:

  • Milion sekund je 12 dní.
  • Miliarda sekund je 31 let.
  • Bilión sekund je 31 688 let.

Video dále porovnává tři čísla

Další velká čísla

  • Milion = 1 000 000
  • Milion = 1 000 000 000
  • Trilion = 1 000 000 000 000
  • Quintillion = 1 000 000 000 000 000 000
  • Sextillion = 1 000 000 000 000 000 000 000 000.
  • Nonillion = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
  • CENTILLION = 1 následovaný 303 nulami