Joist vs. Truss

Trámy Používají se v podlahách a jako podpora sloupů. Trám (také nazývaný Bandsill) nese zatížení, na kterém je podlaha postavena. Je to jako kostra budovy. Příhradové nosníky jsou mnoha typů; nejjednodušší je rovinný příhradový nosník který se používá jako TrámPříhradové vazníkyPoužití Používá se v podlahách a jako podpora sloupů. Trámec nese zatížení, na kterém je podlaha postavena. K podepření střechy se používá příhradový nosník.

Struktura

Trámy jsou obvykle podporovány paprsky a opakují se každých pár stop ve struktuře budovy. Hloubka potřebná pro nosník závisí na rozpětí mezi nosnými konstrukcemi. Pravidlem pro výpočet hloubky dřevěné podlahové stropnice pro obytnou nemovitost je polovina rozpětí v stopách plus dva palce; například hloubka nosníku potřebná pro rozpětí 14 stop je 9 palců.

Hloubka příhradového nosníku nebo výška mezi horními a dolními akordy je to, co z něj činí efektivní strukturální tvar. Pevný nosník nebo paprsek stejné síly by měl podstatnou hmotnost a náklady na materiál ve srovnání s příhradovým nosníkem. Pro danou délku rozpětí bude hlubší příhradový nosník vyžadovat méně materiálu v akordech a větší materiál ve vertikálech a diagonálech. Optimální hloubka nosníku maximalizuje účinnost.[1]

Reference

  • Joist - Wikipedia
  • Truss - Wikipedia