Rozdíl mezi motivem a motivem

Na světě jsou stovky a tisíce spisovatelů, kteří píšou ve všech žánrech, formách a kategoriích jazyka, ale některé knihy vyčnívají z prostředí, ať už kvůli příběhu nebo stylu autora. Dobré psaní zaujme čtenáře a přenese ho do příběhu a okolností. Zpravodajské zprávy nebo informativní kusy nemusí vyžadovat mnoho ozdob, protože pokrytá záležitost nebo příběh musí být prezentovány ostrým a přímočarým způsobem. Pokud se však jedná o kreativní psaní, a zejména pokud jde o beletrii, musí spisovatel pohltit čtenáře na stránky knihy a přimět ho, aby se cítil jednotně s postavami nebo situacemi. K tomu má k dispozici četná literární zařízení, která okořenil jeho práci a učinil ji svižnou, zajímavou a velmi uvěřitelnou.

Co je literární zařízení?

Literární zařízení je jazyková pomůcka používaná spisovatelem k přidání koření, dramatu a vzrušení k jeho psaní a nasávání čtenáře do imaginárního světa nebo okolností, které vytvořil jeho psaním. K dispozici jsou stovky takových literárních zařízení a autor si může svobodně vybrat podle svého stylu psaní a žánru. Některé běžné používané literární prostředky jsou Similes, Metafors, Allegory, personifikace, Oxymoron atd. Podívejme se na dva, o kterých se často nehovoří, ale přesto na důležitá literární zařízení podrobně: Motiv a téma.

Co je motiv?

Motiv je opakující se vzorek při psaní práce, která pomáhá posílit hlavní téma. Může být konkrétní nebo symbolický a stále se projevuje posilováním myšlenek nebo podkladového tématu. Motivem může být předmět, nápad, obrázek nebo událost, kterou autor v pravidelných intervalech představuje, aby zdůraznil určité události nebo nápady. Podle laiků můžeme říci, že motivy jsou nápadně opakované náznaky směřující k tomu, co přichází v příběhu. Princ Okouzlující, krásné dívky, zlé stepní matky, šťastné konce - to vše jsou příklady motivů v pohádkách.

Porozumění tématu

Každý psaný kus má svůj účel. Spisovatel chce něco sdělit čtenáři - nápad, myšlenkový proces nebo koncept. Dělá to prostřednictvím svého tématu. Téma není dějová linie, ani chronologie událostí; je mnohem širší než to. Příběh může mít jedno nebo více témat, která autor chce sdělit svému čtenáři a spojit se s nimi. Tématy mohou být smrt, láska, osamělost, přátelství, čest, emancipace žen atd.

Rozdíl mezi motivem a motivem

Vzhledem k tomu, že motiv i motiv jsou velmi podobné a úzce související, je obtížné je snadno rozlišit. Zde je několik ukazatelů, které usnadňují pochopení:

  • Téma je základní dominantní myšlenkou v každém psaném díle, zatímco motivem je opakování určitých vzorců, myšlenek nebo obrazů, které posilují hlavní téma..
  • Téma je širší než motiv. Například, pokud je láska základním tématem knihy, motivy mohou být ve formě dobře vypadajícího hrdiny, zranitelné hrdinky, chemie mezi nimi atd..
  • Autor používá motivy k zvýraznění tématu jeho příběhu.

Pokud spisovatel vezme pomsta jako své téma to vyzdvihne pomocí souvisejících motivů, jako je spáchání trestného činu, někdo, kdo je poškozen, osoba procházející agónií, protagonistická plánovací pomsta - všechny odkazy na hlavní téma psaní.

Na závěr je možné přirovnat téma díla k krásná látka. O barvě a vzhledu látky rozhoduje téma. Motivy jsou jako vzory rozptýleny po celé látce, udržující soulad s hlavním tématem. Například, pokud je téma látky mexická etnika, motivy budou mít podobné vzory, jako je slunce, aztécké symboly, bolery atd. Nejsou stejné, ale jeden pomáhá při zvýraznění druhého.