Rozdíl mezi neplatnou smlouvou a neplatnou smlouvou

neplatná dohoda je neplatné ab-initio, v podstatě je nulové, protože je vytvořeno. Na druhou stranu, a neplatná smlouva je ten, který je platný v době vytvoření, ale nakonec se stane neplatným kvůli určitým okolnostem, které jsou mimo kontrolu zúčastněných stran.

Zjednodušeně lze říci, že neplatná dohoda je vždy neplatná, ale pokud mluvíme o neplatné smlouvě, je to ta, která je na počátku vymahatelná, ale následně jí chybí kvůli změnám ve vládní politice nebo z nějakého jiného důvodu. Tady budeme mít hloubkovou diskusi o rozdílu mezi neplatnou dohodou a neplatnou smlouvou. Pojďme tedy začít.

Obsah: Smlouva o neplatnosti Smlouva o neplatnosti

 1. Srovnávací tabulka
 2. Definice
 3. Klíčové rozdíly
 4. Závěr

Srovnávací tabulka

Základ pro srovnáníNeplatná dohodaNeplatná smlouva
VýznamNeplatná dohoda se vztahuje na dohodu, která je podle zákona nevymahatelná a nemá žádné právní důsledky.Neplatná smlouva znamená platnou smlouvu, která přestává být vykonatelná zákonem, stává se neplatnou smlouvou, pokud postrádá vymahatelnost.
Neplatné ab-initioOd počátku je neplatný.Platí na začátku, ale později se stává neplatným.
Doba platnostiNikdy to není platné.Je platný, dokud nepřestane být vykonatelný.
PříčinyVzhledem k absenci jednoho z více náležitostí.Kvůli nemožnosti výkonu.
Předpoklad smlouvyPři uzavření smlouvy nejsou splněny všechny předpoklady smlouvy, čímž se stává neplatným.Při uzavření smlouvy jsou splněny všechny předpoklady smlouvy, které se z důvodu určitých okolností následně stávají neplatnými.
RestituceObecně platí, že restituce není povolena, soud však může restituci přiznat na spravedlivém základě.Restituce je povolena, pokud je smlouva odhalena jako neplatná.

Definice neplatné dohody

Neplatná dohoda je definována podle oddílu 2 písm. G) indického smluvního aktu z roku 1872 jako dohoda, kterou nelze vymáhat zákonem, tj. Takové dohody nemohou být napadeny soudem. Taková dohoda postrádá právní důsledky, a proto nezakládá dotčeným stranám žádná práva. Neplatná dohoda je neplatná ode dne, je vytvořena a nemůže se nikdy proměnit ve smlouvu.

Aby byla dohoda vykonatelná, musí dodržovat všechny náležitosti platné smlouvy popsané v článku 10 zákona. V případě nedodržení jedné nebo více podstatných náležitostí smlouvy se tak při jejím vzniku stává dohoda neplatnou. Některé dohody, které jsou výslovně prohlášeny za neplatné, zahrnují:

 • Dohoda s nekompetentními stranami, jako je menší, šílený, cizí nepřítel.
 • Dohoda, jejíž protiplnění nebo předmět je nezákonný.
 • Dohoda, která omezuje osobu v manželství.
 • Dohoda, ve které se obě strany dopustily omylu ve skutečnosti, podstatná pro dohodu.
 • Dohoda, která omezuje obchod.
 • Sázkové dohody atd.

Příklad: Předpokládejme, že Jimmy nabídne Davidovi (menší) dodávku 1 000 kg pšenice za R 20000 v určitém datu v budoucnosti, ale B Jimmymu nedodává uvedené množství pšenice. Nyní Jimmy nemůže žalovat Davida, protože David je nezletilý a dohoda s nezletilým je neplatná ab-initio.

Definice neplatné smlouvy

Oddíl 2 písm. J) indického smluvního zákona z roku 1872 definuje neplatnou smlouvu jako smlouvu, která již nadále není platnou smlouvou a nemůže být vymáhána soudem. Takové smlouvy nemají žádný právní účinek a nemohou být vynuceny žádnou ze stran.

Neplatné smlouvy jsou platné, když jsou uzavřeny, protože splňují všechny podmínky vynutitelnosti stanovené v článku 10 zákona a jsou pro strany závazné, později však zanikají z důvodu nemožnosti provést. Takové smlouvy se stanou právně nevynutitelnými z důvodu:

 • Dohled nad nemožností
 • Změna zákona
 • Následná nezákonnost
 • Odvolání zrušitelné smlouvy
 • Podmíněná smlouva atd.

Příklad: Předpokládejme, že Nancy, oblíbená tanečnice, uzavře smlouvu se společností Alpha Company, aby tančila v show. Bohužel, několik dní před událostí došlo k nehodě, při níž jí nohy vážně zranily a lékař jí neumožnilo tančit. V takovém případě se smlouva stává neplatnou.

Klíčové rozdíly mezi neplatnou smlouvou a neplatnou smlouvou

Následující body jsou pozoruhodné, pokud jde o rozdíl mezi neplatnou dohodou a neplatnou smlouvou:

 1. Neplatná dohoda je taková, která podle zákona není vykonatelná ani nevytváří žádné právní důsledky. Na druhou stranu neplatná smlouva je smlouva platná v době vzniku, ale stává se nevymahatelnou z důvodu nemožnosti nebo nezákonnosti..
 2. Od doby, kdy byla vytvořena, je neplatná dohoda neplatná. Proti tomu platí neplatná smlouva v době vytvoření, ale později se stává neplatnou.
 3. Neplatná smlouva není nikdy platná, zatímco neplatná smlouva je platná smlouva, dokud jí nebude vynutitelná vynutitelnost.
 4. Neplatná dohoda je neplatná z důvodu neexistence jednoho nebo více nezbytných prvků, které vedou ke smlouvě. Naopak, neplatná smlouva je smlouva, která se stane neplatnou kvůli nemožnosti plnění.
 5. Neplatná dohoda nesplňuje předpoklady platné smlouvy, a proto je považována za neplatnou. Naopak, neplatná smlouva je smlouva, která splňuje všechny požadavky platné smlouvy, ale nemůže být vymáhána kvůli neočekávaným okolnostem, a tak se stává neplatnou.
 6. Vrácení nebo navrácení není povoleno v případě neplatné dohody, ačkoli za určitých okolností je navrácení povoleno ze spravedlivých důvodů. Naopak, restituce je poskytnuta dotčené straně, když je platná smlouva nakonec neplatná.

Závěr

Proto s výše uvedenou diskusí a příkladem byste mohli být schopni podrobně porozumět výrazům. Ačkoli neplatná dohoda nevytváří žádnou zákonnou povinnost. Na druhou stranu, právní závazky vzniklé při vytváření platné smlouvy zanikají, když smlouva zaniká.