Rozdíl mezi WIFI modemem a WIFI routerem

WIFI MODEM vs. WIFI ROUTER

Je to dlouho, co digitální komunikace pokročila do bodu, kdy fyzické připojení již není vyžadováno. Počítačové sítě jsou nyní možné bez trapných kabelů a vodičů. Nyní jsme v bezdrátovém věku digitální komunikace, připojení k síti se nyní provádí pomocí rádiových signálů.

U bezdrátových systémů se můžete připojit k lokálním sítím (LAN), rozsáhlým sítím (WAN) a Internetu bez fyzického připojení vodičů, jako jsou například kabely UTP..

Díky této nové technologii se objevily nové druhy hardwaru. Dnes je velmi běžné slyšet předponu „wifi“ v různých hardwarech. „Wifi“ znamená „bezdrátová věrnost“ v podstatě znamená, že zařízení je kompatibilní s technologií.

Nyní jsou k dispozici bezdrátové karty LAN a zařízení USB, která přijímají a přenášejí rádiové vlny, a nejčastěji známými bezdrátovými zařízeními jsou WiFi modemy a WiFi routery.

Bezdrátový modem je zařízení, které se dokáže připojit k bezdrátové síti podle poskytovatele internetových služeb. Když připojíte počítač k bezdrátovému modemu, můžete nyní mít přístup k internetu, když je přítomen signál od vašeho poskytovatele internetových služeb. Ve skutečnosti můžete mít připojení k internetu kdekoli, kde je přítomen signál.

Protože se jedná v podstatě o modem, funguje podobně jako jeho kabelový protějšek. Moduluje analogový nosný signál pro kódování digitální informace a také demoduluje takový nosný signál pro dekódování přenášené informace. Modem je zkratka pro ¬Modulator / Demodulatorî a to je primární role zařízení, ale pouze bezdrátové.

Routery Wifi jsou zařízení, která vykonávají stejné funkce jako normální router pouze bezdrátově. Přeposílají datové pakety podél sítí, propojují různé sítě a fungují jako brána. Routery Wifi mohou připojit dvě sítě LAN nebo WAN, LAN a WAN nebo LAN a internet.

Směrovače jsou inteligentní zařízení, která určují nejlepší cestu pro předávání datových paketů. Když jsou data odesílána z jedné sítě do druhé, směrovače dohlížejí na tuto aktivitu a směrují datové pakety na správné místo pomocí nejlepší možné cesty. Díky bezdrátovým funkcím může WiFi směrovače provádět základní funkci pouze prostřednictvím rádiových signálů.

Některé wifi modemy jsou vybaveny směrovacími možnostmi, které mohou být bezdrátové nebo kabelové nebo obojí. V budoucnu již nebude potřeba kabelů a všechny wifi modemy budou mít také funkce routeru wifi.

Souhrn:
1. Wifi modemy v podstatě hrají roli modulace a demodulace bezdrátových signálů. Routery Wifi jsou zařízení, která umožňují připojení k bezdrátové síti, obvykle LAN, bez jakýchkoli funkcí pro modulaci a demodulaci signálu
2. WiFi routery mají schopnost určit nejlepší cestu k nasměrování a nasměrovat datové pakety do správných uzlů. Modemy Wifi se naopak nestarají o směrovací funkce; jsou tam jen proto, aby signály byly čitelné.
3. WiFi routery pomáhají vašemu bezdrátově kompatibilnímu zařízení připojit se k existující síti, která je obvykle LAN. Modemy Wifi umožňují vašemu zařízení (např. Notebooku) přijímat rádiový signál, který poskytuje poskytovatel internetových služeb pro připojení k internetu.