Bůh vs. ďábel

ďábel je jméno dané a ďábelBůhislám Ďábel je označován jako Iblis nebo Shaitan, se schopností vrhat zlé návrhy do srdce lidí Slovo islám znamená „podřízení“ nebo úplné odevzdání se Bohu (Bohu); Muslimové věří, že Bůh zjevil Korán. Definováno jako Zlý duch. Bůh je metafyzická entita Hlavně nalezeno v Většina náboženství Monoteistická a monolatristická náboženství judaismus Satan, protivník, Tempter, Baal, Beelzebub, zlý, Zlý, zlý duch, Otec lží, Arcibiskup, Belial, Diabolos, Starý had, Drak, Lucifer, Angra Mainyu, Ahriman, Mara, Iblis, HaSatin , anti-Christ, Beast atd. G-D Abrahama, Izáka a Jakuba; Adonai, HaShem. Provedení Zlo Milost Mnohomluvnost Okultní; Desky Ouija; čarodějnictví (zlý druh). Měli tendenci hovořit prostřednictvím znamení, modlitby, meditace, růžence, apoštolů, proroků, hořících keřů, andělů nebo projevováním sebe jako tělesné bytosti Nejznámější rekruti nebo žáci Juda Iscariot, Aleister Crowley, Anton Levay, faraon, Ahab a Jezebel, Herodes Veliký, Herodie atd.., Blahoslavená Panna Marie, Josef, Abraham, Sarah, Mojžíš, Jan Křtitel, Zarathustra, Muhammad, Guru Nanak Dev, Francis a Clare z Assisi, Joan z Arku, Mainmonides, Rumi, Gándhí, Matka Tereza z Kalkaty. Ostatní jména Satan, protivník, Tempter, Baal, Beelzebub, zlý, Zlý, zlý duch, Otec lží, Arcibiskup, Belial, Diabolos, Starý had, Drak, Lucifer, Angra Mainyu, Ahriman, Mara, Iblis, HaSatin , anti-Christ, Beast Všemohoucí otec, Duch svatý, Ahura Mazda, Ēl, Jehova, Pane, Jehovo, Ježíši, Nejsvětější Trojici, HaShem, Alláh, Brahma, Krišna, Nejvyšší Be Khuda, Zhu, Bhagwan, Brahman, Trimurti, Ganesh, Vishnu, Šiva, akal purkh, Malik, Tirthankar, Buddha, Ti'en, et Zoroastrianismus Zoroastrianismus identifikuje ďábla jako boha zla a nazývá se „Angra Mainyu“ nebo „Ahriman“. Ahura Mazda, Bůh všeho dobrého. Životnost Vytvořeno Bohem, ale vzbouřilo se proti němu. Nesmrtelný: Žádný začátek a žádný konec. Buddhismus Ďábelskou postavou v buddhismu je Mara Buddhismus je obvykle považován za náboženství bez Boha Absolutního Stvořitele, který stvořil vesmír ex nihilo (z ničeho) a kterému by se měl uctívat a být mu věnován křesťanství Křesťanství chápe ďábla jako zkaženého nebo padlého anděla. Konečným cílem ďábla je zkorumpovat lidstvo. Křesťanství učí, že Bůh je Otec, Syn (Ježíš) a Duch svatý. Povolání Klamat věřící, když jsou stále na Zemi. Řízení neustále se rozvíjejícího vesmíru a mikromanování morálky lidských činů, také předvádění zázraků a kolísání výsledků lidských hazardních her a sportovních utkání, inspirujících vizí a pomáhání umělcům získat ocenění Přiznává lidstvo Prokletí. Požehnání. Osobní atributy Zlomyslnost. Shovívavost. Příroda Zlo. Buď všechno dobré nebo špatné, i když některé jsou dualistické Symbol Koza nebo had. Nespočet symbologií označuje božství včetně keltského kříže, vševidoucího oka a sluneční tváře Identifikováno prostřednictvím jeho mazaný. jeho stvoření a jeho díla Fyzické vlastnosti Obvykle rohy na hlavě a / nebo ocasu; někdy jako had nebo had. vševědoucnost, všemocnost, všudypřítomnost Trvalý pobyt Peklo. Nebe. hinduismus Zlý duch. Hinduisté věří, že Ishvara je pouze jedna a skutečný počet příznivých kvalit Boha je bezpočet Akademická orientace Podvodník. Vševědoucí Důsledky na zdraví V neustálém utrpení, které vyplynulo z jeho vzpoury proti všemohoucímu Bohu. N / A