Rozdíl mezi rovnoměrným pohybem a nestejnoměrným pohybem

Uniform Motion vs Non Uniform Motion

Pojem pohybu je důležitý ve studiu fyziky na školní úrovni. Kromě Newtonových zákonů pohybu musí student pochopit rozdíl mezi rovnoměrným pohybem a nerovnoměrným pohybem, aby mohl řešit matematické problémy. Tento článek se pokouší rozlišit mezi těmito dvěma typy pohybů, aby byly jasnější.

Pohybující se tělo, které cestuje ve stejných časových intervalech ve stejných vzdálenostech, je označeno jako ve stavu rovnoměrného pohybu. Ačkoli v reálném životě je obtížné takový pohyb najít, auto, které se pohybuje po stejnou dobu konstantní rychlostí, je označováno jako v rovnoměrném stavu pohybu. Na druhé straně se říká, že pohybující se tělo, které cestuje nerovnými vzdálenostmi ve stejných časových intervalech, je ve stavu nestejnoměrného pohybu.

Je tedy zřejmé, že ve stavu rovnoměrného pohybu by nemělo dojít ke změně rychlosti pohybujícího se tělesa, což také znamená, že by nemělo dojít k žádnému zrychlení a tělo musí mít stejnou rychlost po ujeté vzdálenosti. Na druhé straně při nestejnoměrném pohybu se rychlost pohybujících se objektů několikrát mění a také zrychluje a zpomaluje.

Existují také příklady rovnoměrných i nejednotných pohybů v kruhové dráze. Například kyvadlo hodin se pohybuje v půlkruhu při různých rychlostech jako v nejvyšším bodě, rychlost je nulová, zatímco maximální je v nejspodnějším bodě.

Stručně:

• Pojmy rovnoměrného a nejednotného pohybu jsou ve fyzice nesmírně důležité.

• Rovnoměrný pohyb označuje pohybující se objekt ve stejné rychlosti cestující po stejné vzdálenosti ve stejných časových intervalech

• Pohybující se tělo je v nerovnoměrném stavu pohybu, pokud cestuje po stejných časových intervalech nerovnými vzdálenostmi.