Homogenní vs. heterogenní směsi

Směsi se liší od čistých látek jako HeterogenníHomogenníJednotný Ne Ano Můžete vidět části Ano Ne Lze fyzicky oddělit Ano Ne Příklady Salát, mix cest Olivový olej, ocel, sůl ve vodě Chemicky vázané Ne Ne

Obsah: Homogenní vs heterogenní směsi

 • 1 Fyzikální vlastnosti
 • 2 Příklady homogenních a heterogenních směsí
 • 3 typy směsí
  • 3.1 Řešení
  • 3.2 Pozastavení
  • 3.3 Koloid
 • 4 Techničnost
 • 5 Reference

Fyzikální vlastnosti

Všechny směsi obsahují dvě nebo více čistých látek (prvků nebo sloučenin). Rozdíl mezi směsí a sloučeninou spočívá v tom, jak se prvky nebo látky spojují a vytvářejí. Sloučeniny jsou čisté látky, protože obsahují pouze jeden typ molekuly. Molekuly jsou tvořeny atomy, které se spojily dohromady. Ve směsi se však prvky a sloučeniny vzájemně prolínají fyzicky ale ne chemicky-mezi čistými látkami, které tvoří směs, nevznikají atomové vazby.

Ale bez ohledu na atomové vazby se směsi mohou stát docela soudržnými. Běžně se nazývá řešení, homogenní směsi jsou takové, ve kterých se látky mísí tak dobře, že je nelze individuálně vidět v diferencované, odlišné formě. Jejich složení je jednotné v celé směsi. Tato uniformita je způsobena tím, že složky homogenní směsi se vyskytují ve stejném poměru v každé části směsi.

Naopak heterogenní směs je taková, kde základní látky nejsou rovnoměrně distribuovány. Často je lze vizuálně rozeznat a dokonce snadno oddělit, i když existuje mnoho metod k oddělení homogenních řešení.

Vizualizace rozdílů mezi látkami (sloučeninami, prvky) a směsmi (homogenními i heterogenními).

Příklady homogenních a heterogenních směsí

Příklady heterogenních směsí by byly kostky ledu (dříve, než se roztopí) v sodě, cereálie v mléce, různé polevy na pizzu, polevy v zmrazeném jogurtu, krabička nejrůznějších ořechů. Dokonce i směs oleje a vody je heterogenní, protože hustota vody a oleje je odlišná, což brání rovnoměrnému rozdělení ve směsi.

Příklady homogenních směsí jsou mléčné koktejly, míchaná zeleninová šťáva, cukr rozpuštěný v kávě, alkohol ve vodě a slitiny, jako je ocel. I vzduch v naší atmosféře je homogenní směsí různých plynů a v závislosti na městě, ve kterém žijete, znečišťující látky. Mnoho látek, jako je sůl a cukr, se rozpustí ve vodě a vytvoří homogenní směsi.

Druhy směsí

Existují tři rodiny směsí: roztoky, suspenze a koloidy. Roztoky jsou homogenní, zatímco suspenze a koloidy jsou heterogenní.

Řešení

Řešení jsou homogenní směsi, které obsahují rozpuštěnou látku rozpuštěnou v rozpouštědle, např. sůl rozpuštěná ve vodě. Pokud je rozpouštědlem voda, nazývá se to vodný roztok. Poměr hmotnosti rozpuštěné látky k rozpouštědlu se nazývá koncentrace roztoku.

Roztoky mohou být kapalné, plynné nebo dokonce pevné. Nejen to, že jednotlivé složky řešení mohou být různé stavy hmoty. Rozpouštědlo převezme fázi (pevnou, kapalnou nebo plynnou) rozpouštědla, když je rozpouštědlem větší frakce směsi.

 • Plynné roztoky: Pokud je rozpouštědlem plyn, je v něm možné rozpustit pouze plynné soluty. Nejběžnějším příkladem plynného roztoku je vzduch v naší atmosféře, kterým je dusík (rozpouštědlo) a má rozpuštěné látky jako kyslík a další plyny.
 • Kapalné roztoky: Kapalná rozpouštědla jsou schopna rozpustit jakýkoli typ solutů.
  • Plyn v kapalině: Příklady zahrnují kyslík ve vodě nebo oxid uhličitý ve vodě.
  • Kapalina v kapalině: Příkladem jsou alkoholické nápoje; jsou to roztoky ethanolu ve vodě.
  • Pevná látka v tekutině: Příklady takových směsí jsou cukr nebo solné roztoky ve vodě. Mnoho pevných látek v kapalných směsích není homogenních, takže nejsou roztoky. Mohly by to být koloidy nebo suspenze.
 • Pevné roztoky: Pevné rozpouštědla mohou také rozpouštět soluty jakéhokoli stavu hmoty.
  • Plyn v pevné látce: Příkladem toho je vodík rozpuštěný v palladiu
  • Kapalina v pevné látce: Mezi příklady patří rtuť ve zlatě, tvoření amalgámu a voda (vlhkost) ve soli
  • Pevná látka v pevné látce: Příkladem takových směsí jsou slitiny jako ocel, mosaz nebo bronz.

Suspenze

Suspenze je heterogenní směs, která obsahuje pevné částice, které jsou dostatečně velké pro sedimentaci. Pevné částice se nerozpouštějí v rozpouštědle, ale jsou suspendovány a volně plovoucí. Jsou větší než 1 mikrometr a jsou obvykle dostatečně velké, aby byly viditelné pouhým okem. Příkladem je písek ve vodě. Klíčovým rysem suspenzí je to, že se suspendované částice v průběhu času usazují, pokud zůstávají nerušené.

Koloid

Koloidy jsou heterogenní jako suspenze, ale vizuálně se zdají být homogenní, protože částice ve směsi jsou velmi malé - 1 nanometr na 1 mikrometr. Rozdíl mezi koloidy a suspenzemi je v tom, že částice v koloidech jsou menší a částice se v průběhu času neusadí..

Řešení Koloid Suspenze
Homogenita Homogenní Heterogenní na mikroskopické úrovni, ale vizuálně homogenní Heterogenní
Velikost částic < 1 nanometer (nm) 1 nm - 1 mikrometr (μm) > 1 μm
Fyzicky stabilní Ano Ano Vyžaduje stabilizační činidla
Vystavuje Tyndallův efekt Ne Ano Ano
Separuje se odstředivkou Ne Ano Ano
Oddělí se dekantací Ne Ne Ano


Techničnost

Do jisté míry byste mohli říci (pokud jste byli pedantští), že otázka, zda je směs homogenní nebo heterogenní, závisí na stupnici, ve které je směs vzorkována..

Pokud je měřítko vzorkování v pořádku (malé), může být malé jako jedna molekula. V takovém případě by se jakýkoli vzorek stal heterogenním, protože může být v tomto měřítku jasně vymezen. Podobně, pokud je vzorek celou směsí, můžete ji považovat za dostatečně homogenní.

Abychom zůstali praktičtí, používáme toto pravidlo, abychom rozhodli, zda je směs homogenní: pokud je vlastnost směsi, která je předmětem zájmu, stejná bez ohledu na to, který vzorek je odebrán pro použité vyšetření, směs je homogenní.

Reference

 • Směs - Wikipedia
 • Homogenní a heterogenní směsi - Wikipedia