Rozdíl mezi Yahoo.com a Yahoo.co.in

Yahoo.com vs Yahoo.co.in

Internet neznamená nic bez vyhledávače, který svou práci skvěle přinese tisíce výsledků vhodných pro vaše vyhledávání na něm během několika milisekund. Bez vyhledávače by naše vyhledávání na internetu bylo únavné a bolestivé, protože bychom mohli jít pouze na stránky, jejichž adresu známe. Vyhledávací stroj nás však pečlivě dovede ke všem webovým stránkám, které jsou relevantní pro naše vyhledávací slova, a naši práci opravdu usnadňuje. Existuje několik populárních vyhledávačů na světě a Yahoo je jedním z nich. Yahoo.com je mezinárodní vyhledávací stroj pro uživatele internetu v různých zemích; Servery specifické pro danou zemi jsou při pokusu o poskytnutí výsledků vyhledávání podporovány. Poslední dvě číslice, nazývané také přípona na konci názvu domény, označují zemi uživatele. Takže pokud jste v Indii a chcete použít Yahoo jako vyhledávač, dostanete výsledky na Yahoo.co.in a ne na Yahoo.com, což je komerční verze.

Mezi Yahoo.com a Yahoo.co.in jako takovým není velký rozdíl. Návrhy na vyhledávání v obou verzích se však liší, což je viditelné, pokud do dvou motorů zadáte nějaké sloveso a přichází s návrhy pro konkrétní oblast. Další rozdíl se týká konkrétních webů, které jsou upřednostňovány, pokud hledáte na Yahoo.co.in než na Yahoo.com, což je mezinárodní nebo komerční verze..

Základním účelem každého vyhledávače je přinést uživateli rychlé a přesné výsledky. Ale osoba, která hledá něco na webu Yahoo.com v USA, může získat mírně odlišné výsledky vyhledávání než osoba, která provádí vyhledávání na serveru Yahoo.co.in, protože server v Asii by mohl upřednostňovat stránky specifické pro danou oblast. Jinak pravděpodobně neexistuje žádný technický rozdíl mezi Yahoo.com a Yahoo.co.in.

Yahoo.com vs Yahoo.co.in

• Yahoo.com znamená komerční verzi vyhledávače, zatímco Yahoo.co.in představuje vyhledávač specifický pouze pro indické uživatele.

• Přípona na konci názvu domény určuje umístění uživatele.

• Pro indické uživatele je přípona zkratkou pro Indii.