Rozdíly mezi alfa a beta glukózou

Alfa vs beta glukóza

Když se setkáme s výrazem „glukóza“, nutíme myslet na něco sladkého, což je samozřejmě pravda. Pokud si pamatujete, co jste studovali během biologie nebo chemie, glukóza je forma uhlohydrátů; a sacharidy nám dodávají energii, kterou potřebujeme po celý den. Pro nás lidi je glukóza považována za nejdůležitější jednoduchý cukr, protože je velmi důležitým faktorem našeho metabolismu.

Přestože se glukóza nazývá jednoduchý cukr, její chemie je opravdu složitá. Glukóza, která se často označuje jako dextróza, se skládá ze 6 atomů uhlíku, 12 atomů vodíku a 6 atomů kyslíku. V kombinaci může mít podobu různých uspořádání; tak se rodí isomery. Mezi první dva izomery, které objevili chemici, byla alfa glukóza a beta glukóza. Oba spadají do kategorie glukózy, ale jaké jsou rozdíly mezi těmito dvěma?

Pokud máme porovnat jejich chemické struktury, alfa glukóza a beta glukóza se liší pouze ve způsobu, jak jsou jednotlivé atomy uhlíku, vodíku a kyslíku navzájem spojeny. Ačkoli mají stejné chemické složení, způsob, jakým se jejich atomy kombinují, vám dává dvě různé struktury. Pokud máme popsat molekuly přítomné v alfa glukóze, jsou stlačeny, ale lze je snadno rozebrat. Na druhé straně jsou beta glukózové molekuly pevně zabaleny; proto je nelze snadno rozebrat. Jinými slovy, molekuly beta glukózy jsou velmi stabilní.

Řetězy alfa glukózy skládají škrob. Protože základem škrobu je alfa glukóza, lze jej snadno rozložit na jednoduché cukry. Mezitím řetězce beta glukózy tvoří celulózu. Na rozdíl od škrobu není celulóza snadno rozložitelná; proto je to dokonalý stavební materiál. Chutné části rostlin jsou složeny ze škrobu, zatímco tvrdé části rostlin jsou vyrobeny z celulózy.

Protože rostliny jsou našimi hlavními zdroji glukózy, která přichází ve formě škrobu a celulózy, jsme na nich velmi závislí. Aby rostliny mohly ukládat cukr, potřebují k vytvoření škrobu řetězce alfa glukózy. Aby rostliny vytvořily strukturální materiál, potřebují k vytvoření celulózy řetězce beta glukózy. Lidé mají schopnost rozkládat škrob, zatímco nemůžeme rozkládat celulózu. I když je to situace, celulóza je v našem těle stále důležitá, protože celulóza je jinak známá jako vláknina. Vláknina hraje důležitou roli v našem zažívacím systému. Existují zvířata, která mohou trávit celulózu, zejména hospodářská zvířata, jako jsou koně a krávy. Termiti mohou také rozkládat silnou strukturální formu celulózy.

Souhrn:

  1. Alfa glukóza a beta glukóza byly mezi prvními izomery objevenými chemiky. Obě jsou důležité formy glukózy, které jsou nezbytné v lidském metabolismu.

  2. Alfa glukóza i beta glukóza mají stejný počet atomů uhlíku, atomů vodíku a atomů kyslíku. Když jsou však tyto atomy vytvořeny jako molekuly, jsou uspořádány do dvou různých strukturních sloučenin.

  3. Glukóza alfa je kompaktní, ale její molekuly lze snadno rozebrat. Na druhé straně jsou molekuly beta glukózy velmi stabilní; proto je nelze snadno rozebrat.

  4. Škrob je tvořen řetězci alfa glukózy, zatímco celulóza nebo vláknina je tvořena řetězci beta glukózy.

  5. Chutné části rostlin jsou obvykle tvořeny řetězci alfa glukózy, zatímco tvrdé části rostlin jsou obvykle tvořeny řetězci beta glukózy. Lidé mohou snadno trávit škrob, ale nemůžeme trávit celulózu nebo vlákninu. I když je to situace, celulóza nebo vláknina mohou stále zlepšovat funkci našeho trávicího systému.