např. vs.

Lidé často používají např. a tj. nesprávně. Zkratka např. znamená "například" a tj. znamená „to znamená“.

Zkratka „tj.“ je zkrácená forma např.tj.Účel Poskytnout příklady konceptu, o kterém se diskutuje. Poskytnout popisné nebo definitivní prohlášení o již provedeném abstraktním prohlášení Význam Například Jinými slovy; nebo To znamená Pozice ve výpisu Poskytuje se na konci obecné diskuse. Většinou se nachází v centru prohlášení jako celku. Příklad aplikace Na webu můžete dělat spoustu legrace a užitečných věcí (např. Číst nebo upravovat Wikipedia a Diffen) Tři státy USA na západním pobřeží (tj. Washington, Oregon a Kalifornie) mají příznivé podnebí. Používání Používá se, když člověk musí být konkrétní o určité věci. Používá se, když člověk mluví obecně.

Použití např. a tj.

Následující video vysvětluje rozdíly mezi např. A.

Když někdo mluví obecným nebo abstraktním způsobem, je někdy zapotřebí více informací, aby bylo zajištěno jasné porozumění. Pokud někdo řekne „Jdu na místo, kde pracuji nejlépe“, ponechává prohlášení nejednoznačnost pro posluchače, který neví, co to místo je. Lze tedy dále rozšířit výrok jako „Jdu na místo, kde pracuji nejlépe, tj. Do kavárny“. Použitím výrazu „tj.“ Lze objasnit význam věty.

Na druhou stranu, pokud někdo mluví o konkrétním druhu entit obecným způsobem a vezme je jako celek, bude se od něj očekávat příklad pro jeho popis, aby posluchači nebo čtenáři jasně rozuměli. "Na místech, kde pracuji nejlépe, např. Starbucks, nemám žádné rozptýlení, které mám doma". [Na mnoha místech pracuji nejlépe; Starbucks je "příklad"].

Příklady

tj.

  • Allegra je antihistaminikum. tj. zmírňuje příznaky alergie.

např.

  • Na trhu je v dnešní době spousta streamovacích zařízení. např. Roku a Apple TV.
  • Noví rodiče čelí mnoha možnostem. např. zda použít látku nebo pleny na jedno použití.

Reference

  • tj. - Wiktionary.org
  • např. - Wiktionary.org