Rozdíl mezi Zabiha a Halal

Zabiha vs Halal

Zabiha je považován za nejvhodnější a správný způsob porážky zvířat ke spotřebě podle předpisů v Koránu. Zabiha je způsob, který definuje, jak musí být zvířata poražena humánním způsobem.

Halal je považován za legitimní a zákonný podle islámských přesvědčení a je považován za převážně humánní způsob porážky zvířat. Muslimové důrazně následují učení Koránu, a podle Koránu by měla být všem živým bytostem dána úcta a laskavost, takže při porážce je zajištěno, aby zvíře nepodléhalo vážným bolestem a utrpení. Halal je druh milosrdného zabíjení zvířat. Podle Shariah by muslimové měli konzumovat pouze halal maso a každá jatka musí splňovat podmínky stanovené halalským osvědčovatelem.

V Zabiha je několik zvířat jako velbloud, kobylky a různá mořská stvoření považována za špatná a podle islámského zákona jsou zakázána. Tímto způsobem jsou zvířata poražena rychlým a hlubokým řezem pomocí ostrého nože, který řeže krční žílu kořisti. Je to nejzákonnější způsob konzumace masa a je založen na různých přikázáních islámských podmínek. Podmínky popsané v Zabiha muslimové přísně dodržují.

Podle nařízení Halal má být porážka prováděna takovým způsobem, že zvířeti způsobuje minimální bolest a utrpení. Osoba, která zabije zvíře, musí být zralým a rozumným muslimem a musí rozumět všem pravidlům a zásadám halalského způsobu porážky..
Islám zakazuje konzumaci masa zvířat, která jsou usmrcena, zatímco jiné jméno je uvedeno mimo jméno Alláha. Během porážky jménem Alláha hledají Boží povolení k zabití zvířete pro udržení života.

Porážku musí schválit několik náboženských autorit. Další podmínkou je, že při porážce by zvíře mělo čelit Qibla, což je směr, kde se nachází Mekka.

Souhrn:
Zabiha omezuje porážku několika zvířat, například velblouda, kobylky a některých mořských tvorů, protože jsou považována za nezákonná. Halal znamená cokoli, co je zákonné a přípustné podle islámských zákonů. Zabiha lze tedy považovat za formu halal, která zajišťuje, že velmi zvíře je poraženo humánním způsobem a je v souladu s islámskými názory.