Rozdíl mezi celým životním a termínovaným životním pojištěním

Životní pojištění se vztahuje na pojištění, které pokrývá lidský život, tj. V případě úmrtí je kandidátovi nebo příjemci vyplacena určitá částka. Existují různé typy produktů životního pojištění nabízených životními pojišťovnami, z nichž dvěma důležitými jsou celé životní pojištění a termínované životní pojištění. Celé životní pojištění je typ ochranného plánu, ve kterém je životní pojištění na dobu neurčitou.

Na druhou stranu, životní pojištění je pojištění čisté ochrany, kde pojistitel nabízí čisté krytí rizika. V tomto plánu je částka pojistného splatná v případě zániku pojistníka během doby trvání pojistky. Je to pouze na dobu určitou, takže pokud pojištěný přežije po celou dobu, nic se neplatí.

Před přijetím kterékoli z těchto dvou smluv je nutné znát rozdíly mezi celým životním a termínovaným životním pojištěním.

Obsah: Termín životní pojištění Vs celé životní pojištění

 1. Srovnávací tabulka
 2. Definice
 3. Klíčové rozdíly
 4. Podobnosti
 5. Závěr

Srovnávací tabulka

Základ pro srovnáníTermín životní pojištěníCelý životní pojištění
Význam Pojistná smlouva, která má životní pojištění pouze do určitého časového období, se nazývá termín životní pojištění.Pojistná smlouva, která zůstává aktivní po celou dobu života pojištěného, ​​se nazývá celé životní pojištění.
VýhodaPokud pojištěný přežije do uplynutí doby, pojistníkovi není vyplácena žádná částka.Pojistná dávka bude poskytnuta zákonným dědicům v případě úmrtí pojistníka.
Určité obdobíAnoNe
ObnovaAnoNe

Definice termínovaného životního pojištění

Termín Životní pojištění je druh pojistné smlouvy, která kryje riziko úmrtí člověka, avšak do určité doby, tj. Pokud pojistník v této době zemře, je částka pojistné dána jeho nominovaným nebo zákonným dědicům, pokud pojistník existuje po uplynutí doby trvání, celá částka pojistky zanikne a nic není uvedeno jako výplaty.

Je na uvážení pojistníka, zda obnoví pojistku nebo nechá smlouvu ukončit, pokud přežije i po skončení funkčního období. Pojistníkovi není dána žádná hodnota odkupu.

Definice celého životního pojištění

Celoživotní pojištění je druh životního pojištění, které zůstává aktivní po celý život pojistníka (pojištěného). Pojistka pokračuje až do přežití pojistníka a vyprší po jeho zániku. Zjednodušeně řečeno, celé životní pojištění poskytuje ochranu po celý život. V případě neočekávané smrti bude zajištěná částka, tj. Nominální hodnota plus bonus, vyplacena nominovanému nebo nominovaným pojištěným.

Přijatá částka bude osvobozena od daně (podléhá pravidlům daně z příjmu). Pevnou částku pojistného platí pojistník čtvrtletně, pololetně nebo ročně (podle pravidel společnosti). V některých případech je k dispozici také hodnota odkupu, pokud chce držitel smlouvy smlouvu kdykoli ukončit.

Klíčové rozdíly mezi celým životním a termínovaným životním pojištěním

Za zmínku stojí následující body, pokud jde o rozdíl mezi celým životním a termínovaným životním pojištěním:

 1. V životním pojištění je pojištěnec pojištěn pouze do určitého věku. Na druhé straně celé životní pojištění funguje po celý život pojistníka
 2. V celém životním pojištění není stanoveno žádné konkrétní období, tj. Není známo, jak dlouho bude smlouva pokračovat. Naproti tomu v Term Life Life Insurance je ve smlouvě uveden konkrétní čas.
 3. Dalším rozdílem mezi nimi je, že v případě celého životního pojištění může být uvedena hodnota odkupu. Na druhou stranu, v případě Terminálního životního pojištění neexistují žádné takové odstupné po ukončení pojistné smlouvy.

Podobnosti

 • Smlouva pokrývá riziko smrti.
 • Zajištěná částka je bez daně.
 • Částka je vyplacena pouze v případě smrti.

Závěr

V tomto článku jsme diskutovali o rozdílu mezi celým životním a termínovým životním pojištěním. Oba mají své klady a zápory, takže si můžete vybrat mezi těmito dvěma s ohledem na váš požadavek a prioritu.