Rozdíl mezi jin a jang

Yin Vs Yang

Jin a jang jsou považovány za dvě univerzální síly, které Číňané věří v dosažení zdraví a dlouhý život. Číňané věří, že tělo potřebuje jak jin, tak jang, aby mohl žít harmonický život. Přestože jsou tyto dvě univerzální síly vzájemně propojeny, mají mnoho rozdílů.

Jeden z hlavních rozdílů mezi jinem a jangem je ten, že první je považován za vnitřní energii a druhý je považován za fyzické tělo. Když yin označuje zápornou sílu, yang je považován za pozitivní.

Jiná síla je známa tím, že vytváří vnější pohyb. Na druhé straně yang označuje pohyb dovnitř. Zatímco jin je považován za smluvní sílu, yang označuje expanzi.

Jin je univerzální síla, kterou člověk nemůže vidět ani se jí nedotýkat. Je to jen síla, kterou lze cítit nebo zažít. Jiná síla je věřil být původ yang. Věří se, že yang roste a vzkvétá kvůli jinu. Číňané věří, že když jin oslabí, projeví se to v jangu nebo v těle.

Při porovnání dvou univerzálních sil je jinová energie považována za ženskou, chladnou a temnou. Naopak, jangová energie je mužská, horká a studená. Země, zlo, déšť, malý, jsou považovány za jin. Na druhou stranu, nebe, dobré, zvláštní a velké jang.

Také se říká, že jangová energie má tendenci směřovat do středu a jin se pohybuje na periferii. Zatímco yangova síla je považována za pevnou, jin je zlomený.

Další rozdíl mezi jin a jang je patrný v přiřazování jmen. Yang znamená místo na jižním svahu kopce / hory nebo místo na severní straně řeky. Jin je místo na jižní straně kopce / hory nebo místo na jižní straně řeky.

souhrn

1. Yin je považován za vnitřní energii a Yang je považován za fyzické tělo.

2. Je známo, že jinová síla vytváří vnější pohyb. Na druhé straně yang označuje pohyb dovnitř.

3. Jiná energie je považována za ženskou, chladnou a tmavou. Naopak, jangová energie je mužská, horká a studená.

4. Jangová energie inklinuje směrem ke středu a jin se pohybuje na periferii.

5. Zatímco yangova síla je považována za pevnou, jin je zlomený.

6. Věří se, že yang roste a vzkvétá kvůli jinu.