Rozdíl mezi objemem a oblastí

Objem vs. plocha

Obyčejní lidé často slyší výrazy objem a oblast v mnoha nastaveních. Ať už je to doma, ve škole nebo v komunitě, tato slova se téměř vždy běžně používají. V technickém slova smyslu si však lidé často zaměňují tyto termíny a navíc k zmatku může dojít, že se definice každého z těchto termínů někdy stane nesprávnou..

Chcete-li začít, objem je v podstatě to, kolik místa (3-D) zabírá určitá hmota, ať už jde o pevnou formu, kapalinu, plazmu nebo plyn. Proto objekty nebo obrázky, které jsou pouze 1-D (jednorozměrné) nebo 2-D, navrhnou nulový objem.

Pokud jde o vyjádření hodnoty objemových měr, mohou být čísla zapsána v m3 (krychlové metry), cm3 (krychlové centimetry) a L (litry) nebo mililitry (ml) pro objem kapaliny.

Kromě toho je výpočet objemů ve srovnání s výpočtem jiných měrných jednotek, jako jsou oblasti, docela výzvou. Objemy mnohem jednodušších objektů, jako jsou válce, lze snadno spočítat pomocí aritmetických vzorců, zatímco složitější výpočty objemu vyžadují použití integrálního počtu. Existuje dokonce způsob, jak změřit objem objektů, které nesou nepravidelné tvary, s využitím konceptu přemístění.

Naopak, plocha je vyjádření velikosti povrchu 2-D objektu. Složitější koncept plochy povrchu je ten, který se zabývá povrchy exponovanými trojrozměrnými pevnými objekty.

Ačkoli to není pravda pro všechny, jednotky pro měření plochy jsou zřejmé, protože ty nejběžnější jsou označeny exponentem 2, na rozdíl od některých objemů jednotek, které jsou vyjádřeny jako krychlové (nebo do 3. síly). Běžnými příklady jednotek oblasti jsou: čtvereční metr (m2), čtvereční kilometry (km2) a čtvereční stopa (ft2), mimo jiné.

Při výpočtu jednoduchých oblastí jako v případě obdélníků použijete pouze dvě proměnné, například délku a šířku objektu. Prostor lze jednoduše získat vynásobením těchto dvou měření. Další výpočty pro oblast jsou víceméně podobné, i když název proměnných, které se mají vynásobit, se dramaticky změní v závislosti na formě nebo tvaru objektu. Společným jmenovatelem je, že oblasti obvykle ve svých výpočtech používají pouze dvě proměnné nebo hodnoty. Výjimka by však byla v případě výpočtu povrchových ploch, protože potřebné hodnoty se obvykle zvyšují na tři místo dvou.

1. Svazky často obsahují exponent 3 ve svých jednotkách, zatímco oblasti mají exponent 2.

2. Svazky jsou obecně mnohem těžší spočítat než oblasti předmětů.

3. Svazky popisují obsazený prostor, zatímco oblast popisuje plochu pokrytou exponovaným povrchem.

4. Pokud není o ploše ten, o kterém se mluví, oblasti se obecně zabývají 2D objekty, zatímco svazky se zaměřují na 3D objekty.