Rozdíly mezi adventisty sedmého dne a křesťany

Adventisté sedmého dne vs křesťany

Většina lidí si myslí, že všechny protestantské církve jsou stejné, ale ve skutečnosti tomu tak není. Jedna konkrétní skupina, která je považována za odlišnou od jiných křesťanských organizací, je adventista sedmého dne nebo SDA. V podstatě je jejich učení zakořeněné v dílech Ježíše, jak je popsáno v Bibli, což je stejné u všech křesťanských skupin, ale mají různé přesvědčení a praktiky.

Nejzářivější nesrovnalost mezi adventisty sedmého dne a ostatními křesťanskými církvemi je den, který určují k uctívání. Katolíci a další křesťanské sekty používají neděli jako den společenství, zatímco členové SDA dávají přednost tomu, aby se konali v sobotu. Věří, že toto je den soboty nebo čas, kdy Bůh odpočíval po stvoření světa a všech živých tvorů.

Jiné křesťanské skupiny používají Bibli jako svůj jediný odkaz pro své učení a praktiky, které se liší od členů SDA, kteří také studují díla jednoho ze svých zakladatelů Ellen G. Whiteové. Tato praxe dláždila cestu pro jiné náboženské organizace, aby je označily za kult, který snadno popírají. Kulty jsou náboženské skupiny, ale místo uctívání božské bytosti se soustředí na víru svých vůdců a na učení, která jej efektivně jmenují jako svého vlastního spasitele.

SDA také uvádí své kořeny jako hlavní rozdíl mezi sebou a většinou křesťanských církví. Obecně jsou všechny křesťanské skupiny považovány za příslušníky protestantského hnutí, které bylo poprvé založeno Martinem Lutherem, který usiloval o nezávislost na katolické církvi. Toto vytvořilo mnoho skupin jako: Lutherans, metodisté ​​a Presbyterians, mezi mnoho jiní. Protestantské církve v podstatě pocházely z katolicismu, ale SDA vyrostla z protestantských přesvědčení.

Existují také velké rozdíly ve víře SDA a víry ostatních křesťanů. Členové SDA nevěří v představu, že lidská duše může žít navždy v rozporu s tím, co křesťané kázají. Pojetí spasení také vidí odlišně od ostatních křesťanů. Pro ně je život člověka vyhodnocen Bohem, zatímco on nebo ona je stále naživu, což je v přímém rozporu s tím, co většina křesťanských učení říká, že Bůh bude soudit při vstupu do bran Nebeských.

Praxe členů SDA se také liší od ostatních křesťanů. Zatímco křesťané odradí členy, aby měli nerest jako pití a kouření, přesto jim to dovolují. Na druhou stranu je to pro SDA nepřijatelné. Členům SDA je rovněž zakázáno jíst červené maso, protože by to mohlo poškodit duši. Křesťané mohou jíst skoro co chtějí, pokud to nepřekračuje.

Oblečení k uctívání je také velkým rozdílem mezi členy SDA a křesťany. Zatímco obě skupiny odrazují členy od nošení nevhodného oblečení během bohoslužeb, SDA jsou přísnější při zavádění oděvních zákonů, jako jsou dlouhé šaty pro ženy a pánské kalhoty. Ale i přes rozdíl ve víře a praxi, jak SDA, tak křesťanské náboženství obhajují uctívání Boha skrze Ježíše a žití života bez hříchu..

Souhrn:
1. SDA bohoslužby v sobotu, zatímco křesťané obvykle pořádají bohoslužby v neděli.
2. SDA také používají díla Ellen Whiteové jako odkazy kromě Bible, zatímco křesťané zakládají veškerá své učení na Svaté knize.
3. Křesťanské náboženství pocházelo z katolické církve, zatímco SDA se rodily z protestantských přesvědčení.
4. SDA nevěří v nesmrtelnost duše, zatímco křesťané ano.
5. SDA věří, že lidé jsou souzeni, zatímco jsou stále naživu, zatímco křesťané si myslí, že se to stane po smrti.
6. SDA neumožňují členům pít alkohol, kouřit ani jíst červené maso. Křesťané mají svobodu jíst to, co mají rádi, a občas pít nebo kouřit. SDA mají ve srovnání s křesťany také přísnější kódy oblékání.