Rozdíl mezi trigonálním planárním a trigonálním pyramidálním

Trigonální planár vs Trigonální pyramid

Trigonální planár a trigonální pyramida jsou dvě geometrie, které používáme pro pojmenování trojrozměrného uspořádání atomů molekuly v prostoru. Existují i ​​jiné typy geometrií. Lineární, ohnuté, tetrahedrální, oktaedrální jsou některé z běžně viditelných geometrií. Atomy jsou uspořádány tímto způsobem, aby se minimalizovalo odpuzování vazba-vazba, odpuzování pár-osamělý pár a odpuzování osamělý pár-osamocený. Molekuly se stejným počtem atomů a elektronově osamělých párů mají sklon přizpůsobit stejnou geometrii. Proto můžeme určit geometrii molekuly zvážením některých pravidel. Teorie VSEPR je model, který lze použít k predikci molekulární geometrie molekul pomocí počtu valenčních elektronových párů. Experimentálně lze molekulární geometrii pozorovat pomocí různých spektroskopických metod a difrakčních metod.

Trigonální planár

Trigonální rovinná geometrie je znázorněna molekulami se čtyřmi atomy. Existuje jeden centrální atom a další tři atomy (periferní atomy) jsou spojeny s centrálním atomem tak, že jsou v rozích trojúhelníku. Ve středním atomu nejsou osamělé páry; proto se při určování geometrie uvažuje pouze odpuzování vazby-vazba ze skupin kolem centrálního atomu. Všechny atomy jsou v jedné rovině; proto se geometrie nazývá „rovinná“. Molekula s ideální trigonální rovinnou geometrií má úhel 120Ó mezi periferními atomy. Takové molekuly budou mít stejný typ periferních atomů. Trifluorid boritý (BF3) je příklad ideální molekuly mající tuto geometrii. Dále mohou existovat molekuly s různými typy periferních atomů. Například COCl2 lze vzít. V takové molekule se úhel může mírně lišit od ideální hodnoty v závislosti na typu atomů. Kromě toho jsou uhličitany a sírany dva anorganické anionty vykazující tuto geometrii. Jiné než atomy v periferním umístění, tam mohou být ligandy nebo jiné komplexní skupiny obklopovat centrální atom v trigonální rovinné geometrii. C (NH2)3+ je příklad takové sloučeniny, kde tři NH2 skupiny jsou vázány na centrální atom uhlíku.

Trigonální pyramidální

Trigonální pyramidální geometrie je také znázorněna molekulami, které mají čtyři atomy nebo ligandy. Centrální atom bude na vrcholu a další tři atomy nebo ligandy budou na jedné základně, kde jsou ve třech rozích trojúhelníku. Ve středním atomu je jeden osamělý pár elektronů. Je snadné pochopit trigonální rovinnou geometrii vizualizací jako tetrahedrální geometrie. V tomto případě jsou všechny tři svazky a osamělý pár ve čtyřech osách čtyřstěnného tvaru. Když je tedy pozice osamělého páru zanedbána, zbývající vazby vytvářejí trigonální pyramidální geometrii. Protože odpuzování osamělých párů je větší než odpuzování spojů - vazba, spojené tři atomy a osamělý pár budou co nejdále od sebe. Úhel mezi atomy bude menší než úhel čtyřstěnu (109Ó). Úhel v trigonální pyramidě je obvykle asi 107Ó.  Amoniak, chlorečnanový iont a siřičitanový iont jsou některé z příkladů, které ukazují tuto geometrii.

Jaký je rozdíl mezi Trigonální planár a Trigonální pyramidální?

• V trigonálním rovině nejsou v centrálním atomu žádné elektrony osamělého páru. Ale v trigonální pyramidě je na centrálním atomu jeden osamělý pár.

• Úhel vazby v trigonálním rovině je kolem 120Ó, a v trigonální pyramidě je kolem 107Ó.

• V trigonálním rovině jsou všechny atomy v jedné rovině, ale v trigonální pyramidě nejsou v jedné rovině.

• V trigonálním rovině dochází pouze k odpuzování vazby mezi dluhopisy. Ale v trigonální pyramidě je odpuzování vazba-vazba a osamělý pár.