Rozdíl mezi watty a volty

Watts vs Volts

Watty a volty jsou termíny používané při studiu elektřiny ve fyzice a mnozí považují za matoucí porozumět vztahu mezi nimi a jejich rozdílům. Je to proto, že se jedná o charakteristiky elektřiny, které nevidíme. Je snazší pochopit pojmy o věcech, které vidí. Je však snadné rozlišit volty a watty, pokud nakreslíme analogii.

Lze měřit tři vlastnosti elektřiny, a to proud, reprezentovaný ampérem, potenciální rozdíl, reprezentovaný volty, a rychlost, s jakou se elektřina používá, reprezentovaná watty. Nyní zvažte zahradní hadici, která neustále vyhazuje vodu. Tlak vody v potrubí lze brát jako volty (napětí), množství vody tekoucí jako ampér. Zde by watty představovaly objem vody vytékající z potrubí za jednotku času nebo sekundu. Každý spotřebič, který používá větší množství proudu, potřebuje k provozu vyšší napětí. To znamená, že zařízení, která mají vyšší příkon nebo spotřebovávají více elektřiny, vyžadují více proudu za jednotku času než malá zařízení, která spotřebovávají menší množství elektřiny. Pokud by takové zařízení, které má vysoký příkon, nebylo k dispozici vyšší napětí, bylo by to hladovějící a nemohlo by fungovat, protože nezískává množství proudu, které vyžaduje..

Vztah mezi volty a watty je vyjádřen touto rovnicí

Ampéry X V = Watty

Je tedy zřejmé, že klimatizace, která má podstatně vyšší příkon než CFL, by při své činnosti čerpala více ampér, a je tedy nákladnější, pokud jde o provozní náklady..

Napětí dodávané v domácnostech je standardní pro každou zemi, ale liší se v každé zemi. Je to buď 120 voltů nebo 240 voltů. To znamená, že množství proudu odebírané různými spotřebiči závisí na jejich příkonu a můžete použít stejné elektrické vedení k nabíjení mobilního telefonu nebo klimatizace.

souhrn

• Watty a napětí jsou charakteristiky elektřiny

• Watty spotřebiče označují spotřebu elektřiny za jednotku času, zatímco volty představují potenciální rozdíl, který vyžaduje provoz