Rozdíl mezi slabou kyselinou a zředěnou kyselinou

klíčový rozdíl mezi slabou kyselinou a zředěnou kyselinou je to slabá kyselina je sloučenina, která se po rozpuštění ve vodě částečně disociuje, zatímco zředěná kyselina je roztok obsahující více vody než kyseliny.

Kyselina je sloučenina, která se může disociovat ve vodě a uvolňovat protony (ionty vodíku). Kyseliny mají proto pH nižší než 7. Existují dva typy kyselin jako silné kyseliny a slabé kyseliny podle síly kyseliny. Ale podle koncentrace kyseliny existují dva typy kyselých roztoků jako koncentrovaná kyselina a zředěná kyselina.

OBSAH

1. Přehled a klíčový rozdíl
2. Co je slabá kyselina 
3. Co je zředěná kyselina
4. Srovnání vedle sebe - slabá kyselina vs. zředěná kyselina v tabulkové formě
5. Shrnutí

Co je slabá kyselina?

Slabá kyselina je sloučenina, která se po rozpuštění ve vodě částečně disociuje na své ionty. Slabá pomoc je konjugovaná kyselina slabé báze. Kromě toho má slabá kyselina ve srovnání se silnou pomocí stejné koncentrace vysokou hodnotu pH. Při psaní chemické rovnice pro disociaci slabé kyseliny používáme dvojitou šipku, aby zahrnovala jak dopředné, tak zpětné reakce, protože disociace slabé kyseliny je reverzibilní.

Obrázek 01: Speciace slabé kyseliny (AH je slabá kyselina)

Slabá kyselina se stává slabší kvůli méně polární povaze kyselé sloučeniny; pokud je sloučenina polárnější, protony mohou snadno opustit molekulu kyseliny, ale zde, protože je sloučenina méně polární, je obtížné rozložit chemické vazby. Mezi příklady slabých kyselin patří kyselina octová, kyselina mravenčí, kyselina fluorovodíková, sirovodík atd.

Co je zředěná kyselina?

Zředěná kyselina je vodný roztok s nízkou koncentrací kyseliny. To znamená; zředěný roztok kyseliny má více vody ve srovnání s obsahem kyseliny. Zředěnou kyselinou může být buď slabá kyselina nebo silná kyselina. Termín „zředěný“ popisuje pouze koncentraci kyseliny. Opakem zředěné kyseliny je koncentrovaná kyselina.

Obrázek 02: Koncentrovaná kyselina chlorovodíková

Dále můžeme zředit kyselinu přidáním více vody. Přidávání vody do koncentrované kyseliny je však nebezpečné. Proto je bezpečnou metodou přidání kyseliny do vody. Ředění kyselin je velmi důležité, protože použití vysoce koncentrovaných kyselin může způsobit těžké popáleniny, pokud se dotkne pokožky.

Jaký je rozdíl mezi slabou kyselinou a zředěnou kyselinou?

Slabá kyselina spadá do klasifikace kyselin podle síly kyseliny, zatímco zředěná kyselina spadá do kategorie koncentrací kyselin. Klíčový rozdíl mezi slabou kyselinou a zředěnou kyselinou je ten, že slabá kyselina je sloučenina, která se částečně rozpustí při rozpuštění ve vodě, zatímco zředěná kyselina je roztok obsahující více vody než kyseliny. Zředění kyseliny však neovlivňuje reaktivitu kyseliny. To znamená, že silná kyselina se po zředění nestane slabou kyselinou. Slabé kyseliny jsou však přirozeně méně reaktivní.

Níže infographic shrnuje rozdíl mezi slabou kyselinou a zředěnou kyselinou.

Shrnutí - Slabá kyselina vs. zředěná kyselina

Slabá kyselina spadá do klasifikace kyselin podle síly kyseliny a zředěná kyselina spadá do kategorie koncentrace kyselin. Klíčový rozdíl mezi slabou kyselinou a zředěnou kyselinou je ten, že slabá kyselina je sloučenina, která se po rozpuštění ve vodě částečně disociuje, zatímco zředěná kyselina je roztok obsahující více vody než kyseliny.

Odkaz:

1. Helmenstine, Anne Marie. "Definice slabých kyselin a příklady v chemii." ThoughtCo, květen. 5, 2019, Commons Wikimedia.

Obrázek se svolením:

1. „Slabá kyselá speciace“ Autorem P. Gansem, vlastní kresbou, byl uploader Petergans na en.wikipedia - převeden z en.wikipedie na Commons LeaW (Public Domain) přes Commons Wikimedia
2. „Kyselina chlorovodíková 05“ (Public Domain) prostřednictvím Commons Wikimedia