Poison vs. Venom

Podmínky jed a jed jsou často používány zaměnitelně, ale ve skutečnosti mají velmi odlišné významy. Je to způsob doručení, který odlišuje jeden od druhého.

Jed je absorbován nebo požíván; jedovaté zvíře může dodávat toxické chemikálie pouze tehdy, když se ho dotkne jiné zvíře nebo ho sní. Na druhou stranu je Venom vždy injektován. Každé jedovaté zvíře má mechanismus (např. Žihadla, tesáky atd.) Pro injekce toxinů přímo do jiného zvířete. To je z těchto důvodů JedJedÚčel Způsobuje bolest nebo nemoc Způsobuje bolest nebo nemoc Způsob doručení Absorpce nebo požití Injekce Formulář Kapalina, plyn nebo nějaký druh pevné látky Obvykle tekuté