Rozdíly mezi „Simple“ a „Simpleton“

„Simple“ vs. „Simpleton“

„Simple“ a „simpleton“ jsou dvě slova, která se zdají být ve vzájemném vztahu, protože sdílejí první slovo, simple. Mezi nimi však existují rozdíly. Jedním velkým rozdílem je, že „jednoduchý“ je přídavné jméno, zatímco „simpleton“ je podstatné jméno.

Slovo „simple“, jako přídavné jméno, lze také použít jako příslovce. To lze provést vynecháním písmene „e“ a jeho nahrazením písmenem „y“. „Jednoduché“, fungující jako přídavné jméno, je termín, který něco popisuje. Termín „jednoduchý“ se používá k popisu nebo k mínění toho, co je snadné, nekomplikované, nekomplikované, základní nebo prosté. V závislosti na kontextu může být také použit k popisu věcí bez doplnění, úprav, zpracování, ozdob nebo ozdob.

Navíc, „jednoduchý“ se může změnit na tři stupně srovnání jako mnoho přídavných jmen. Podle této představy je „jednoduchá“ základní forma, „jednodušší“ je srovnávací forma, zatímco „nejjednodušší“ je superlativní forma.

Slovo se používá také v jiných oborech nebo oborech. Chemie se nazývá „jednoduché stroje“ a „jednoduchá směs“. Matematika má „jednoduché zlomky“ a „jednoduché rovnice“.

Slovo „simple“ je slovo ze střední angličtiny, které pochází z latinského „simplicis“ nebo „simplex“ a ze staré francouzské derivace „simple“.

Na druhé straně, „simpleton“ je podstatné jméno. Jako podstatné jméno se používá jako označení pro určité lidi. Termín „simpleton“ označuje osobu, která je považována za hlupáka, hloupého nebo hloupého. Tento štítek je také dán někomu, kdo postrádá inteligenci, dobrý úsudek nebo smysl. Tento štítek platí také pro lidi, kteří rozumí pouze jednoduchým věcem. Častěji se toto slovo používá jako urážka osoby, pokud jde o jeho vlastnosti.

Protože „simpleton“ je podstatné jméno, má pouze základní tvar a žádné jiné formy. Kromě toho je „simpleton“ kombinací dvou slov - „jednoduchá“ a „tuna“. Poslední část „ton“ je společným koncem příjmení, zkráceně „město“. Slovo „tuna“ označuje osobu, která pochází z určitého místa. “Simpleton” byl nejprve používán jako slovo v 1630.

„Simple“ je slovo se dvěma slabikami, zatímco „simpleton“ má tři slabiky odvozené ze dvou slov.

Souhrn:

  1. Oba pojmy „jednoduchý“ a „simpleton“ mají ve své struktuře stejné slovo, slovo „jednoduché“.
  2. Tato dvě slova se liší ve smyslu a použití. “Simple” je přídavné jméno, zatímco “simpleton” je podstatné jméno.
  3. Jako přídavné jméno má „jednoduchý“ několik vlastností. Může být zformován do příslovce a může podstoupit změny pod třemi srovnávacími stupni. „Jednoduchý“ se může stát „jednoduše“ příslovcem a jako základní forma se může změnit na „jednodušší“ a „nejjednodušší“ jako srovnávací a superlativní formy. Mezitím je „simpleton“ podstatné jméno, což znamená, že nemůže podstoupit žádné změny ani proměnit v jiné části řeči..
  4. Význam „jednoduchého“ je popisován jako „čistý, prostý, základní, nekomplikovaný nebo bez komplikací“. V závislosti na kontextu to také může znamenat „žádné dodatky nebo základy“. Na druhé straně „simpleton“ znamená osobu, která nemá smysl a inteligenci. Mohlo by to také znamenat osobu, která rozumí pouze základním věcem a ne hlubokým myšlenkám.
  5. Dalším bodem kontrastu je struktura slova. „Jednoduché“ jako slovo je pouze jedno slovo se dvěma slabikami. Mezitím se „simpleton“ skládá ze dvou slov a tří slabik. V „simpleton“ se slovo „simple“ doplňuje „ton“, což je běžný konec příjmení lidí. „Ton“ je zkrácená forma „města“, které je obvykle připevněno k vytváření běžných jmen. Jméno místa plus „město“ vyvolává dojem, že daná osoba je z daného místa a přijala jméno jako své příjmení.