Rozdíl mezi jógou a silovou jógou

Jóga je fyzické cvičení, které existuje již mnoho desetiletí. Praxe se provádí s motivem dosažení vnitřní, vnější stability, flexibility a duševního klidu. Jóga a moc jóga jsou některé z běžných metod cvičení.

Co je Power Yoga?

Moc jóga označuje metodu fyzického cvičení, kdy se jednotlivec zapojuje do intenzivní metody fyzického cvičení. Tato metoda jógy se většinou používá v západních zemích, kde se jednotlivci podílejí na fyzických činnostech, jejichž cílem je, aby byli fyzicky fit.

Moc jóga se provádí tak rychle, že statická forma cvičení je přeměněna na dynamický tok cvičení.

Co je to jóga?

Jóga je fyzické cvičení, které se používá již od starověku, kdy se jednotlivci podílejí na provádění cvičení, o nichž je obecně známo, že jsou tuhé a pevné.

Mezi výhody jógy patří posílení vnitřní a vnější stability těla, duševní klid a fyzická flexibilita.

Rozdíl mezi jógou a silovou jógou

  1. Rychlost cvičení v józe a moc jóga

Jedním z primárních rozdílů mezi jógou a výkonnou jógou je rychlost, jakou je cvičení prováděno. V józe se fyzické aktivity provádějí pomalu, pokud se pohyb částí těla provádí opatrně a zároveň sleduje stabilní tok a strukturovaný rytmus..

Ačkoli mocná jóga sleduje strukturovaný a stabilní tok rytmického cvičení, je známo, že je rychlejší než běžná jóga. Fyzické aktivity se provádějí rychlostí a pohyby těla zahrnují rychlejší pohyb částí těla, aby se zvýšila fyzická zdatnost.

  1. Zaměření na jógu a moc jógu

Když jeden dělá jógové sezení, instruktor se zaměřuje na pozici jednotlivce, kde mají být určité části těla umístěny specifickým způsobem. To znamená, že tvar těla a tvar různých tělesných orgánů se musí držet specifických, aby se zvýšil výkon.

Pohyby jsou pomalé, takže vedoucí je v pozici, aby viděl každou osobu a zjistil, zda dodržuje požadovaný postup.

Moc jóga se pohybuje rychlostí, což znamená, že pro každou osobu je obtížné tvar těla jednotlivce a umístění konkrétních tělesných orgánů. Proto se tento typ jógy zaměřuje na pohyb těla.

  1. Duševní stabilita v józe a výkonná jóga

Jóga se zaměřuje na pomalé pohyby a stabilní rytmickou strukturu, kde se člověk musí soustředit na tvar těla a umístění konkrétních tělesných orgánů. To znamená, že duševní aspekty jedince jsou silně zapojeny, což zvyšuje duševní stabilitu člověka.

Výkonná jóga zahrnuje rytmickou strukturu a stálý tok fyzických aktivit jednotlivce. Tato metoda jógy však zahrnuje rychlé pohyby částí těla, což znamená, že se jednotlivci vysoce soustředí spíše na pohyb než na mentální aspekty. Výkonová jóga proto nezlepšuje mentální stabilitu jedince.

  1. Výhody jógy a power jógy

Jak jóga, tak mocná jóga mají významné výhody v těle jedince, což vysvětluje, proč je to důležitá fyzická aktivita. Jóga hraje významnou roli při zajišťování toho, aby tělo i mysl zůstaly svěží. Jóga se zaměřuje na fyzickou zdatnost a svěžest mysli jednotlivce.

Díky síle, že moc jóga je intenzivní rychlost, která pomáhá při zajišťování fyzických aspektů těla. Výhodou tohoto typu jógy je to, že tělo jednotlivce zůstává zdravé a pevné. To vysvětluje, proč si lidé zaměřující se na fyzickou zdatnost zvolili výkonnou jógu na úkor jógy.

  1. Obecná stabilita jógy a výkonná jóga

Další rozdíl mezi jógou a silovou jógou je celková stabilita těla. Jóga poskytuje vnitřní i vnější stabilitu tělních orgánů. Vnitřní stabilita znamená, že vnitřní orgány dosahují fyzické pohody, zatímco vnější stabilita pomáhá vnějším částem těla zůstat fyzicky fit.

Moc jóga nepomáhá ani nepožaduje vnitřní a vnější stabilitu těla. Tato metoda tělesného cvičení však pomáhá stabilizovat kardiovýstup. To znamená, že krevní tok jedince dosahující tělesné orgány zůstává konzistentní.

  1. Účast v józe a power józe

Členství v józe je otevřené všem jednotlivcům bez ohledu na jejich zdravotní stav, protože fyzická cvičení jsou prováděna snadno. Jóga zahrnuje jednoduché kroky, které pomáhají zlepšit proces dýchání. Navíc je to jednoduchý postup, který nevyžaduje supervizory.

Moc jóga je komplikované fyzické cvičení, které není přístupné všem jednotlivcům, zejména těm, kteří mají zdravotní potíže. Nelze to například provést nastávajícími ženami. Moc jóga vyžaduje supervizora.

Rozdíl mezi jógou a silovou jógou

Shrnutí Yoga Vs. Moc jóga

  • Jóga je fyzické cvičení, které se provádí jednoduchými pohyby, které zahrnují pomalé pohyby těla, zatímco výkonná jóga je fyzické cvičení, které se provádí rychlostí a vyžaduje rychlé pohyby těla..
  • Moc jóga se konkrétně zaměřuje na pohyby těla, které pomáhají zlepšovat kardiovaskulární výkon, fyzickou zdatnost a pevnost, zatímco jóga se zaměřuje na pozice těla, čímž zlepšuje duševní, vnitřní a vnější stabilitu.
  • Jóga je jednoduchá fyzická činnost, která je otevřená všem lidem bez ohledu na jejich zdravotní stav a nevyžaduje supervizora. Na druhé straně je výkonná jóga omezena na lidi se zdravotním stavem a vyžaduje supervizora.
  • Mezi další rozdíly mezi jógou a výkonnou jógou patří rychlost tréninku, umístění těla a bod zaměření a mentální stabilita mezi ostatními.