Rozdíl mezi nulovým a ničím

Nula vs nic

Je velmi důležité porozumět rozdílům mezi nulou a ničím. Před mnoha lety nebyla nula. Také, ačkoli lidé věděli nic o konceptu, neexistovala pro něj žádná matematická notace.

Starověké číselné systémy jako Egypťané neměli nulu. Měli unární systém nebo aditivní systém, ve kterém používali opakování jednoho symbolu k reprezentaci libovolného čísla. Dva byly dva symboly pro jeden. U deseti se počet symbolů vymklo z rukou. Proto představili nový symbol pro deset. Dvacet byl dva ze symbolů pro deset. Podobně měli různé symboly na stovky tisíc atd. Proto nepotřebovali nulu. Starověcí Řekové, kteří se naučili základy své matematiky od Egypťanů, měli jiný číselný systém s devíti symboly pro každou číslici od jedné do devíti. Také neměli nulu. Jejich číselný systém neobsahoval držitele místa jako Babylonian. Počitadlo má tendenci navrhovat polohový model. Nicméně tento koncept byl vyvinut Babylonians. V systému čísel pozic jsou čísla uváděna ve sloupcích a existuje sloupec jednotky, sloupec desítek, sloupec stovky atd. Například 243 bude II IIII III. Nechali prostor pro nulu. V některých číslech, jako je 2001, kde jsou dvě nuly, nelze udržet větší prostor. Nakonec představili Babyloňané místo držitele. 130 nl, Ptolemy řecký astronom používal Babylonian číslo systém, ale s nulou reprezentovanou kruhem. V pozdějších věcích vynalezli Hindové nulu a použili se jako číslo. Hindský symbol nuly přišel s významem „nic“.

Skutečně existuje rozdíl mezi nulou a ničím. Nula má číselnou hodnotu '0', ale nic není abstraktní definice. Číslo „nula“ je velmi zvláštní. Není ani pozitivní, ani negativní. Nic není absence něčeho. Proto nemá žádnou hodnotu.

Uvažujme tuto větu. "Měl jsem dvě jablka a dal jsem vám dvě." Výsledkem jsou „nulová jablka“ nebo „nic“ se mnou. Proto někdo může tvrdit, že nula a nic nemají stejný význam.

Vezměme si další příklad. Sada je kolekce dobře definovaných objektů. Nechť A = 0 a B jsou nulová množina, ve které v ní nemáme nic. Proto je sada B = . Obě sady A a B nejsou stejné. Sada A je popisována jako sada s jedním prvkem, protože nula je číslo, ale B nemá žádné prvky. Proto nula a nic není stejné.

Další rozdíl mezi nulou a ničím je nula má měřitelnou hodnotu v systému čísel pozic, který používáme v moderní matematice. Ale „nic“ nemá žádnou poziční hodnotu. Nula je relativní pojem. Absence nuly může mít obrovský rozdíl.

Existuje jen málo pravidel v aritmetice týkající se nuly. Sčítání nebo odečítání nuly k číslu nemá vliv na hodnotu čísla. (tj. + 0 = a, a-0 = a). pokud vynásobíme libovolné číslo nulou, bude hodnota nulová a pokud nějaké číslo zvýšené na nulovou sílu je jedna (tj.0= 1). Nemůžeme však dělit číslo nulou a nemůžeme vzít nulový kořen čísla.

Jaký je rozdíl mezi nulou a ničím?

• „Nula“ je číslo, zatímco „nic“ je koncept.

• „Zero“ má číselnou hodnotu pozice, zatímco „nic“ není.

• „Zero“ má své aritmetické vlastnosti, zatímco nic takové nemá.