Rozdíl mezi nulovým a ničím

Nula vs nic

Rozdíly mezi nulou a ničím jsou kritické. Mnoho civilizací nemohlo vyřešit složité výpočty kvůli jejich neznalosti vůči magické hodnotě nuly. „Nula“ se považuje za číslo, zatímco „nic“ se považuje za prázdné nebo nulové množiny.

Nula má číselnou hodnotu „0“. Nula je numerická číslice i číslo a používá se k označení tohoto čísla v číselných hodnotách. Má zásadní roli ve všech oborech vědy a matematiky jako identifikace reálných čísel, celých čísel a dalších algebraických formací. V systému hodnoty místa se používá jako zástupný symbol. Nula umístěná za číslem zvyšuje jeho hodnotu.

„Nic“ je však pouze koncept zobrazující neplatnost nebo nepřítomnost něčeho relevantního. Nemá žádnou hodnotu. Rozdíl mezi nulou a ničím lze objasnit pomocí příkladu. Představte si, že ve třídě jsou dva studenti „A“ a „B“. Při matematické zkoušce 100 bodů je „A“ student, který navštěvuje třídu a zúčastnil se zkoušky, a „B“ je student, který se této třídy nezúčastnil ani se neobjevil pro zkoušku. Skutečnost, že „B“ získala nulové body, je irelevantní a neznamená nic, zatímco nula pro „A“ znamená skutečnou nulu.

Další zásadní rozdíl je v tom, že nula má měřitelný začátek nebo měřitelný konec, zatímco nic nemá žádný začátek ani konec. Nulová hodnota je relativní pojem, zatímco nepřítomnost něčeho měřitelného se odráží v ničem.
Tento rozdíl mezi nulou a ničím lze také vysvětlit pomocí teorie množin.
Soubor lze popsat jako soubor objektů. Jako v:
S = 0, 1, 2, 3, 4
V této sadě jsou čísla nula, jedna, dvě, tři, čtyři považována za prvky množiny. Sada může mít podmnožiny, protože prvky jsou čísla. Lze říci, že „1“ je obsaženo uvnitř sady „S.“ Kardinalita množiny „S“ je „5“, což je celkový počet prvků obsažených uvnitř množiny.

Soubor, který nemá nic uvnitř, se nazývá nulová sada nebo prázdná sada. Je reprezentována nebo 0. Avšak podmnožina množiny S 0 není prázdná množina. Má mohutnost „1.“ Je tedy odlišný od nulové nebo prázdné sady.
Když vezmeme v úvahu další případ, nula je velmi příbuzná vakuu. Vakuum je prázdno. Nemá nic, ale stále je to něco. Má nulovou délku a šířku, takže má hodnotu rovnou nule, ale není to nic. Má své vlastní vlastnosti a vlastnosti podobně jako celé číslo nula.
Souhrn:

1. „Nula“ je číslo, zatímco „nic“ není.
2.Zero má své vlastní charakteristické vlastnosti, zatímco nic nemá žádné vlastnosti nebo vlastnosti.
3.V případě nuly existuje alespoň možnost něčeho začít a končit, zatímco u „nic“ taková možnost neexistuje.